19.03.2019 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Kliniczne znaczenie ultraczułego oznaczania mutacji TP53 w PBL

Mutacje genu TP53 i delecja chromosomu 17p w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL) są znanymi, dobrze scharakteryzowanymi markerami związanymi z krótszym przeżyciem wolnym od progresji (ang. progression-free survival, PFS) i całkowitym przeżyciem (ang. overall survival, OS) po chemioimmunoterapii.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: