19.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na PBL z delecją 17p: badanie obserwacyjne PALG

Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL, chronic lymphocytic leukemia,) jest najczęściej diagnozowaną białaczką w populacji osób dorosłych w krajach zachodnich oraz Polsce. Choroba dotyczy przede wszystkim populacji osób starszych, a mediana wieku rozpoznania jest obecnie zbliżona do 72 lat1,2.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: