19.06.2018 / dr B.Puła / Aktualności

Terapia skojarzona wenetoklaksem z rytuksymabem w leczeniu nawrotowej i opornej postaci PBL – wyniki randomizowanego badania MURANO

Wprowadzenie drobnocząsteczkowych leków hamujących szlaku sygnałowe receptora B-komórkowego (m.in. ibrutynibu i idelalizybu) oraz antagonisty antyapoptotycznego białka BCL2 (wenetoklaksu) znacząco poprawiło rokowania chorych z nawrotową i oporną postacią przewlekłej białaczki limfocytowej (r/r CLL). Postęp w terapii r/r CLL pozwala obecnie na prowadzenie leczenia bez stosowania klasycznych chemioterapeutyków, a randomizowane badania porównujące powyższe leki z ugruntowanymi dotychczas schematami immunochemioterapii są aktualnie prowadzone.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: