19.06.2018 / dr B.Puła / Aktualności

Terapia skojarzona wenetoklaksem z rytuksymabem w leczeniu nawrotowej i opornej postaci PBL – wyniki randomizowanego badania MURANO

Wprowadzenie drobnocząsteczkowych leków hamujących szlaku sygnałowe receptora B-komórkowego (m.in. ibrutynibu i idelalizybu) oraz antagonisty antyapoptotycznego białka BCL2 (wenetoklaksu) znacząco poprawiło rokowania chorych z nawrotową i oporną postacią przewlekłej białaczki limfocytowej (r/r CLL). Postęp w terapii r/r CLL pozwala obecnie na prowadzenie leczenia bez stosowania klasycznych chemioterapeutyków, a randomizowane badania porównujące powyższe leki z ugruntowanymi dotychczas schematami immunochemioterapii są aktualnie prowadzone.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: