Przewlekła białaczka limfocytowa - aktualności

20.01.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Mutacje TP53 w nowotworach hematologicznych

Gen TP53 znajduje się w chromosomie 17 (17p13.1) i składa się z 11 eksonów oraz 10 intronów. Produktem translacji genu jest fosfoproteina o masie cząsteczkowej 53 kDa, która pełni funkcje głównego supresora nowotworowego występującego w komórkach organizmu ludzkiego. 

···
10.01.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Hematology Forum | Transmisja na żywo

Doniesienia z konferencji ASH dotyczące przewlekłej białaczki limfocytowej i chłoniaka z komórek płaszcza

···
7.01.2016 / prof. K. Giannopoulos / Aktualności

Aktualne zalecenia panelu ekspertów dotyczące stosowania bendamustyny w chorobach hematologicznych

Bendamustyna jest stosowana w wielu krajach na świecie jako standardowy lek w terapii chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL), indolentne chłoniaki niehodgkinowskie (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) czy szpiczaka plazmocytowego (SzP). W ostatnich latach zastosowanie bendamustyny zostało poszerzone o agresywne NHL i chłoniaka Hogdkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL). W toku są nowe badania terapii celowanych opartych na bendamustynie w leczeniu PBL i chłoniaków.

···
10.12.2015 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Debata: Imbruvica® - od pata do mata w trudnych sytuacjach klinicznych w CLL

15 grudnia o godzinie 20.00 w Janssen Live

···
30.11.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Czy MBL i PBL mogą być transmitowane w transfuzji?

Znany jest fakt, że monoklonalna limfocytoza B-komórkowa (MBL) poprzedza rozpoznanie przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL).

···
18.11.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Niskie dawki alemtuzumabu w terapii nawrotowej/opornej PBL

Nawrotowa/oporna przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) stanowi kliniczne wyzwanie, szczególnie gdy dochodzi do rozwoju mutacji genetycznych wysokiego ryzyka. W takich przypadkach skuteczny okazał się alemtuzumab.

···
16.11.2015 / prof. K. Giannopoulos / Aktualności

Wytyczne ESMO w zakresie postępowania w białaczce włochatokomórkowej

Klasyczna białaczka włochatokomórkowa (ang. hairy cell leukemia, HCL) jest limfoproliferacyjnym zaburzeniem komórek B, w przebiegu którego obserwuje się splenomegalię, pancytopenię oraz zajęcie szpiku kostnego z jego zwłóknieniem. HCL stanowi 2% białaczek osób dorosłych. W Europie rocznie diagnozowanych jest 1600 nowych chorych na HCL o medianie wieku 52 lat. Choroba ta występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet (4:1).

···
16.11.2015 / prof. T. Robak / Aktualności

Nowe wytyczne ESMO w zakresie postępowania w przewlekłej białaczce limfocytowej

Na ostatnim kongresie ESMO w Wiedniu we wrześniu br. udostępniono po raz pierwszy suplement Annals of Oncology z nowymi wytycznymi tej organizacji w zakresie diagnostyki i terapii wybranych nowotworów, w tym pięciu nowotworów układu krwiotwórczego.

···
3.11.2015 / hematoonkologia.pl / Aktualności

XXVI Zjazd PTHiT: IMBRUVICA® - NOWA ERA W LECZENIU CLL I MCL | Wykłady już dostępne!

Sesja firmy Janssen, która odbyła się podczas tegorocznego Zjazdu PTHiT. 

···
29.10.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Podsumowanie terapii pierwszej i kolejnych linii w PBL – wyniki metaanalizy

W celu oceny skuteczności terapii pierwszej i kolejnych linii, niemiecka grupa GCLLSG (ang. German CLL Study Group) przeprowadziła metaanalizę danych 1558 chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) pochodzących z pięciu prospektywnych badań klinicznych II/III fazy przeprowadzonych w latach 1999 - 2010.

···
19.10.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Częściowa rekonstytucja humoralnej odpowiedzi i niższa częstość infekcji po terapii chorych na PBL ibrutynibem

W przebiegu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) obserwuje się desregulację układu odpornościowego.

···
9.10.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Postępy w pierwszej linii leczenia PBL – obecne zalecenia niemieckiej grupy GCLLSG

Standardy opieki nad chorymi na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) ulegają ciągłym zmianom.

···
2.09.2015 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Imbruvica® - nowa era w leczeniu CLL i MCL
Sesja sponsorowana firmy Janssen

"Imbruvica® - nowa era w leczeniu CLL i MCL" - sesja sponsorowana firmy Janssen odbędzie się 25 września 2015 o godzinie 13:15 podczas XXVI Zjazdu PTHiT w Szczecinie.

···
8.06.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Tajemnica PBL: czemu Azjaci nie chorują?

Przewlekła białaczka limfocytową (PBL) jest najczęściej występującym nowotworem układu krwiotwórczego wśród dorosłych osób o pochodzeniu głównie Europejskim. Z kolei w Azji zachorowalność na PBL jest niska.

···
27.04.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Metaanaliza porównawcza skuteczności schematów leczenia pierwszego rzutu chorych na PBL

Niewiele jest opublikowanych wyników badań porównujących skuteczność obecnie stosowanych terapii pierwszego rzutu w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL).

···
7.04.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Prognostyczna wartość testu BTA w stratyfikacji chorych na PBL

W American Journal of Hematology opublikowany został artykuł dotyczący użyteczności bezpośredniego testu antyglobulinowego (BTA) w stratyfikacji chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL).

···
24.03.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Przeżycie chorych na PBL po przerwaniu ibrutynibu

Inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona, ibrutinib, używany jest w terapii nawrotowej/opornej przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL).

···
20.03.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Ibrutynib w terapii chorych na PBL ze zmianami w genie TP53

Chorzy na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) ze zmianami w genie TP53 źle odpowiadają na chemioimmunoterapię pierwszej linii, co skutkuje wczesnymi nawrotami i krótkim przeżyciem.

···
19.03.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Transformacja PBL w chłoniaka Hodgkina – zachorowalność i przeżycie

Transformacja przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) do chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) jest znanym powikłaniem u chorych na PBL.

···
18.02.2015 / dr D. Zawirska / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Bendamustyna w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej

Bendamustyna jest cytostatykiem łączącym cechy leków alkilujących i analogów puryn, o znaczącej skuteczności w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL). Uwzględniając jej niską toksyczność może być bezpiecznie podawana chorym z zaburzeniami funkcji wątroby i nerek, co uczyniło ją atrakcyjną opcją terapii pacjentów starszych i z chorobami współistniejącymi.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 starsze
kodowanie: projekt: