Przewlekła białaczka limfocytowa - aktualności

3.11.2015 / hematoonkologia.pl / Aktualności

XXVI Zjazd PTHiT: IMBRUVICA® - NOWA ERA W LECZENIU CLL I MCL | Wykłady już dostępne!

Sesja firmy Janssen, która odbyła się podczas tegorocznego Zjazdu PTHiT. 

···
29.10.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Podsumowanie terapii pierwszej i kolejnych linii w PBL – wyniki metaanalizy

W celu oceny skuteczności terapii pierwszej i kolejnych linii, niemiecka grupa GCLLSG (ang. German CLL Study Group) przeprowadziła metaanalizę danych 1558 chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) pochodzących z pięciu prospektywnych badań klinicznych II/III fazy przeprowadzonych w latach 1999 - 2010.

···
19.10.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Częściowa rekonstytucja humoralnej odpowiedzi i niższa częstość infekcji po terapii chorych na PBL ibrutynibem

W przebiegu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) obserwuje się desregulację układu odpornościowego.

···
9.10.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Postępy w pierwszej linii leczenia PBL – obecne zalecenia niemieckiej grupy GCLLSG

Standardy opieki nad chorymi na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) ulegają ciągłym zmianom.

···
2.09.2015 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Imbruvica® - nowa era w leczeniu CLL i MCL
Sesja sponsorowana firmy Janssen

"Imbruvica® - nowa era w leczeniu CLL i MCL" - sesja sponsorowana firmy Janssen odbędzie się 25 września 2015 o godzinie 13:15 podczas XXVI Zjazdu PTHiT w Szczecinie.

···
8.06.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Tajemnica PBL: czemu Azjaci nie chorują?

Przewlekła białaczka limfocytową (PBL) jest najczęściej występującym nowotworem układu krwiotwórczego wśród dorosłych osób o pochodzeniu głównie Europejskim. Z kolei w Azji zachorowalność na PBL jest niska.

···
27.04.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Metaanaliza porównawcza skuteczności schematów leczenia pierwszego rzutu chorych na PBL

Niewiele jest opublikowanych wyników badań porównujących skuteczność obecnie stosowanych terapii pierwszego rzutu w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL).

···
7.04.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Prognostyczna wartość testu BTA w stratyfikacji chorych na PBL

W American Journal of Hematology opublikowany został artykuł dotyczący użyteczności bezpośredniego testu antyglobulinowego (BTA) w stratyfikacji chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL).

···
24.03.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Przeżycie chorych na PBL po przerwaniu ibrutynibu

Inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona, ibrutinib, używany jest w terapii nawrotowej/opornej przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL).

···
20.03.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Ibrutynib w terapii chorych na PBL ze zmianami w genie TP53

Chorzy na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) ze zmianami w genie TP53 źle odpowiadają na chemioimmunoterapię pierwszej linii, co skutkuje wczesnymi nawrotami i krótkim przeżyciem.

···
19.03.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Transformacja PBL w chłoniaka Hodgkina – zachorowalność i przeżycie

Transformacja przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) do chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) jest znanym powikłaniem u chorych na PBL.

···
18.02.2015 / dr D. Zawirska / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Bendamustyna w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej

Bendamustyna jest cytostatykiem łączącym cechy leków alkilujących i analogów puryn, o znaczącej skuteczności w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL). Uwzględniając jej niską toksyczność może być bezpiecznie podawana chorym z zaburzeniami funkcji wątroby i nerek, co uczyniło ją atrakcyjną opcją terapii pacjentów starszych i z chorobami współistniejącymi.

···
3.02.2015 / prof. J. Roliński / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Ocena odpowiedzi na szczepienia ochronne przeciw Streptococcus pneumoniae u chorych na CLL – polskie doniesienia

Przewlekła białaczka limfocytowa (ang. chronic lymphocytic leukemia, CLL) jest nowotworem, w przebiegu którego dochodzi do upośledzenia funkcji układu odpornościowego, a jednocześnie jest najczęściej występującą chorobą limfoproliferacyjną w Europie i Ameryce Północnej wśród chorych w wieku dorosłym.

···
1.02.2015 / prof. I. Hus / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Dane przedstawione w trakcie 56 zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologii potwierdzają skuteczność ibrutynibu w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej u chorych z delecją 17p

 Od czasu wprowadzenia ponad 20 lat temu do terapii przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) analogów nukleozydów purynowych obserwujemy ciągły postęp w leczeniu tej choroby.

···
22.12.2014 / dr D. Zawirska / Aktualności

Bendamustyna i Rituximab w leczeniu opornej i nawrotowej białaczki włochatokomórkowej

Białaczka włochatokomórkowa (ang. hairy cel leukemia, HCL) zaliczana jest do rzadziej występujących białaczek limfoidalnych, stanowi ona około 2–3% wszystkich białaczek u dorosłych.

···
16.12.2014 / dr E. Wąsik-Szczepanek / Aktualności

Zastosowanie bendamustyny – doniesienia z EHA 2014

W dniach 12-15 czerwca 2014 w Mediolanie, odbył się kolejny, 14 Kongres Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego. Pośród wielu interesujących doniesień, na uwagę zasługują również te, dotyczące możliwości zastosowania bendamustyny w terapii przewlekłej białaczki limfocytowej oraz chłoniaków nieziarniczych.

···
10.12.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Prognostyczna wartość testu BTA w stratyfikacji chorych na PBL

W American Journal of Hematology opublikowany został artykuł dotyczący użyteczności bezpośredniego testu antyglobulinowego (BTA) w stratyfikacji chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL). Jedynie u mniejszości pacjentów z pozytywnym wynikiem testu BTA dojdzie do rozwoju autoimmunologicznej anemii hemolitycznej (AIHA).

···
12.11.2014 / dr hab. K. Jamroziak / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Czy jest jeszcze miejsce dla alloHSCT w PBL w dobie nowych terapii?

Allogeniczna transplantacja komórek macierzystych hematopoezy (alloHSCT) należy do rzadko stosowanych metod terapeutycznych u pacjentów z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL).

···
8.11.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Ibrutynib vs. ofatumumab w terapii chorych na PBL i SLL

Zmiany cytogenetyczne oraz krótkotrwała odpowiedź na leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) lub chłoniaka z małych limfocytów (ang. small lymphocytic lymphoma, SLL) wiążą się ze złym rokowaniem.

···
15.10.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Nowy, kompleksowy indeks rokowniczy w PBL

Do stratyfikacji chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) stosowanych jest wiele markerów.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 starsze
kodowanie: projekt: