Przewlekła białaczka limfocytowa - aktualności

14.09.2016 / eg / hematoonkologia / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Wyniki badania AGMT CLL-8a Mabtenance dotyczące skuteczności leczenia podtrzymującego rytuksymabem u pacjentów z CLL

U wielu pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową CLL – ang. chronic lymphocytic leukemia) terapia indukcyjna rytuksymabem w połączeniu z chemoterapią daje lepsze wyniki niż zastosowanie samej tylko chemoterapii. Na łamach pisma Lancet Haematology ukazała się praca, której autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie jaka jest skuteczność prowadzenia terapii podtrzymującej rytuksymabem u pacjentów, którzy dobrze odpowiedzieli na leczenie indukujące z jego zastosowaniem.

···
6.09.2016 / eg / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Międzynarodowy Indeks Prognostyczny przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL-IPI) w ocenie czasu do pierwszego leczenia we wczesnym stadium CLL – wyniki badania walidacyjnego

Międzynarodowy Indeks Prognostyczny przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL-IPI – CLL – ang. chronic lymphocytic leukemia; IPI – ang. International Prognostic Index) służy oszacowaniu czasu przeżycia i czasu do pierwszego leczenia (TTFT – ang. time-to-first-treatment) u pacjentów z CLL przy pomocy 5 czynników rokowniczych: wieku, stadium klinicznego, statusu TP53 (prawidłowy lub del(17p) i/lub mutacje TP53), statusu mutacji IGHV oraz stężenia β2-mikroglobuliny w surowicy.

···
19.08.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Nowy lek na PBL – acalabrutinib, selektywny inhibitor BTK

Postępem w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) było wprowadzenie ibrutynibu – nieodwracalnego inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona (BTK).

···
4.07.2016 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Aktualności

Refundacja od 1 lipca 2016 obinutuzumabu w ramach programu lekowego leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej – komentarz eksperta

Jest decyzja Ministerstwa Zdrowia o refundacji od 1 lipca obinutuzumabu w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej. Formuła rejestracji: Leczenie skojarzone z chlorambucilem u dorosłych chorych z wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową, u których z powodu chorób współistniejących nie należy stosować leczenia opartego na pełnej dawce fludarabiny.

···
4.07.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Leczenie opornych i nawrotowych chłoniaków indolentnych B-komórkowych

Dr Anna Dąbrowska-Iwanicka podsumowuje sesję dotyczącą leczenia opornych i nawrotowych chłoniaków indolentnych B-komórkowych prezentowanych podczas zjazdu EHA 2016.

 

···
1.07.2016 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Refundacja obinutuzumabu w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL)

Refundacja produktu leczniczego Gazyvaro® (obinutuzumab) w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD -10 C. 91.1)

···
24.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Doniesienia z sesji poświęconych przewlekłej białaczce limfocytowej - EHA 2016

Prof. Dariusz Wołowiec podsumowuje doniesienia prezentowane podczas sesji poświęconych przewlekłej białaczce limfocytowej.

···
20.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Innowacyjne technologie w przewlekłej białaczce limfocytowej - podsumowanie doniesień EHA 2016

Dr Marek Dudziński przedstawia podsumowanie sesji poświęconej innowacyjnym terapiom w PBL.

···
20.06.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Porównanie krzyżowe wyników terapii ibrutynibem w PBL z del(17p)

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) z obecnością delecji chromosomu 17p (del(17p)) wiąże się z agresywną postacią choroby, przeżycie chorych wynosi 2 do 3 lat od momentu rozpoczęcia chemioterapii.

···
15.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podsumowanie sesji edukacyjnych w CLL na EHA 2016

Prof. Iwona Hus podsumowuje najważniejsze doniesienia przedstawiane podczas sesji edukacyjnej poświęconej Przewlekłej Białaczce Limfocytowej.

···
17.05.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Długotrwałe remisje u chorych na PBL po FCR – zaktualizowane wyniki badania CLL8

Pomimo obiecujących wyników terapii celowanej, chemioimmunoterapia fludarabiną, cyklofosfamidem (FC) i rytuksymabem (R) wciąż pozostaje standardową terapią wcześniej nieleczonych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) w dobrym stanie ogólnym.

···
4.05.2016 / hematoonkologia / Aktualności

Miejsce ibrutynibu w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej | III Praktyka Hematologiczna 2016

Wykład profesora Dariusza Wołowca wygłoszony podczas III Praktyki Hematologicznej w Warszawie

···
25.04.2016 / dr K. Bojarczuk / Aktualności

Wpływ szlaku sygnałowego receptora limfocytów B (BCR) na oporność komórek CLL wobec Wenetoklaksu - badania z udziałem polskiego naukowca

Komórki przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL, ang. Chronic Lymphocytic Leukemia, CLL) charakteryzują się wysoką ekspresją białka antyapoptotycznego Bcl-2, a co za tym idzie zwiększoną żywotnością i opornością na apoptozę w porównaniu do prawidłowych limfocytów B.

···
20.04.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Ibrutynib vs. chlorambucil w terapii I linii PBL i SLL – wyniki badania III fazy

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest przede wszystkim chorobą osób starszych, u których często występują schorzenia współistniejące oraz związana z białaczką immuno- i mielosupresja.

···
14.04.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

FDA zatwierdziła venetoclax w leczeniu PBL z del(17p)

Agencja ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration Agency, FDA) 11 kwietnia 2016 roku zatwierdziła Venclexta (venetoclax) w leczeniu chorych na przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) z del(17p), którzy wcześniej przeszli przynajmniej 1 cykl terapii. Venclexta jest pierwszym lekiem celującym w białko BCL-1 (ang. B-cell lymphoma), które ulega nadekspresji u wielu chorych na PBL wspomagając wzrost komórek nowotworowych.

···
16.03.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Idelalyzib + rytuksymab w terapii I linii PBL – wyniki badania II fazy

Idelalyzib jest pierwszym doustnym inhibitorem PI3Kδ wykazującym istotną aktywność w leczeniu nawrotowej/opornej przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL).

···
7.03.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Dodanie ibrutynibu do bendamustyny i rytuksymabu w terapii nawrotowej/opornej PBL/SLL – wyniki badania HELIOS

U większości chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) lub chłoniaka z małych limfocytów (ang. small lymphocytic lymphoma, SLL) po I linii leczenia dochodzi do wznowy. Pacjentom nawrotowym lub opornym często podaje się bendamustynę oraz rytuksymab.

···
19.02.2016 / prof. K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Zaktualizowana analiza przeżycia z badania CLL11: Obinutuzumab w połączeniu z chlorambucilem przedłuża czas do następnego leczenia o ponad 50 miesięcy

Wyniki badania porównującego  obinutuzumab w skojarzeniu z chlorambucylem (GClb) do rytuksymabu w skojarzeniu z chlorambucylem (RClb) oraz z chlorambucylem (Clb) w monoterapii u pacjentów z wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) i chorobami współistniejącymi, wpłynęły na aktualne rekomendacje dotyczące leczenia tej grupy chorych.

···
12.02.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Inhibitor BLC2 – venetoclax – w leczeniu nawrotowej PBL

Nowe terapeutyki poprawiły przeżycie chorych na nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL), jednak całkowite remisje wciąż należą do rzadkości.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 starsze
kodowanie: projekt: