20.05.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Jak często stosowane są bisfosfoniany u starszych chorych na szpiczaka plazmocytowego? Wyniki analizy populacji w USA

Stosowanie bisfosfonianów u chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP) redukuje ryzyko występowania zdarzeń kostnych (ang. skeletal-related events, SRE), a według niektórych doniesień, poprawia przeżycie pacjentów.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: