25.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Debata ekspertów - Wczesna diagnostyka szpiczaka w Polsce [wideo]

Wczesne zdiagnozowanie szpiczaka plazmocytowego to trudne wyzwanie. Czas od pojawienia się objawów do diagnozy, u chorych na szpiczaka, jest jednym z najdłuższych wśród wszystkich chorób nowotworowych.


Część I


Część II


Spektrum objawów szpiczaka jest szerokie i niespecyficzne. W ten sposób szpiczak z powodzeniem „udaje” inne choroby, a podczas ich nieskutecznego leczenia, rozwija się dalej, aby ujawnić się w zaawansowanym stadium.

Co zrobić, aby wcześniej diagnozować szpiczaka i tym samym ograniczyć pogorszenie stanu zdrowia oraz zwiększyć szanse na odpowiedzi na leczenie? Zapraszamy do obejrzenia debaty z udziałem lekarzy, którzy w swojej praktyce najczęściej spotykają chorych z niezdiagnozowanym szpiczakiem: lekarzy rodzinnych, reumatologów i nefrologów. Oni, razem z hematologiami omawiali:

  • wieloprofilowy przebieg choroby, którego zrozumienie jest podstawą wstępnego rozpoznania i skierowania do pogłębionej diagnostyki
    • efekty opracowania i zastosowania w praktyce lekarzy pierwszego kontaktu kalkulatora diagnostycznego szpiczaka plazmocytowego
  • postulaty zmian systemowych polegających na poszerzeniu panelu badań diagnostycznych dostępnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Debata jest elementem kampanii Wczesna Diagnostyka Szpiczaka Plazmocytowego w Polsce
zorganizowanej przy wsparciu firmy Celgene.

Debata ekspertów - Wczesna diagnostyka szpiczaka w Polsce [wideo]
kodowanie: projekt: