29.09.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Gammapatie monoklonalne o znaczeniu nerkowym

Gammapatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym (MGRS monoclonal gammapathy of renal significance) to jednostka charakteryzująca się wystąpieniem uszkodzenia nerek w związku z nefrotoksycznym działaniem białka monoklonalnego powstającego w przebiegu gammapatii monoklonalnej spełniającej kryteria MGUS (MGUS monoclonal gammapathy of undetermined significance).

Przepraszamy, wybrany artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.
kodowanie: projekt: