15.08.2018 / dr B. Puła / Aktualności

Leczenie skojarzone ibrutynibem oraz rytuksymabem poprawia wyniki leczenia pacjentów z makroglobulinemią Waldenströma – wyniki badania iNNOVATE

Ibrutynib potwierdził swoją skuteczność leczenia w nowotworach wywodzących się z limfocytów B, m.in. w chłoniaku z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) oraz przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL, chronic lymphocytic leukemia).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: