3.08.2018 / dr A. Jurczyszyn / Aktualności

Charakterystyka kliniczna i wyniki leczenia szpiczaka plazmocytowego IgE: badanie porównawcze

Cechy kliniczne szpiczaka plazmocytowego IgE (MM) są ogólnie uważane za podobne do innych typów MM, jednak, to założenie opiera się głównie na pojedynczych przypadkach i kilku małych seriach, zwykle publikowanych przed erą nowych leków w terapii szpiczaka. Charakterystyka pacjentów z IgE MM nie została formalnie porównana z innymi typami MM.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: