18.07.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Daratumumab zmienia standard terapii nowo rozpoznanego szpiczaka

Kombinacja bortezomibu, melfalanu i prednizonu jest standardem w terapii nowo zdiagnozowanych chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP) niekwalifikujących się do autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: