18.07.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Daratumumab zmienia standard terapii nowo rozpoznanego szpiczaka

Kombinacja bortezomibu, melfalanu i prednizonu jest standardem w terapii nowo zdiagnozowanych chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP) niekwalifikujących się do autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: