6.07.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Czy dawkowanie melfalanu chorym na szpiczaka powinno być zależne od stanu remisji przed przeszczepieniem?

W standardowym schemacie kondycjonowania przed autologicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) wykonywanym w ramach terapii szpiczaka plazmocytoweggo (SzP) podaje się 200 mg/m2 melfalanu. Jednak w klinicznej praktyce chorym narażonym na nadmierną toksyczność tego leku często przepisuje się go w dawce 140 mg/m2.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: