29.06.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dziesięciokrotne większe ryzyko progresji do szpiczaka u chorych na MGRS niż MGUS

Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (ang. monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS) jest stanem przednowotworowym poprzedzającym szpiczaka plazmocytowego (SzP) lub zaburzenia pokrewne.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: