27.09.2017 / dr B. Puła / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Kombinacja daratumumabu, pomalidomidu oraz deksametazonu jako skuteczna opcja leczenia opornych i nawrotowych przypadków szpiczaka plazmocytowego

Mediana całkowitego przeżycia (OS) pacjentów z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym, którzy otrzymali przynajmniej trzy linie leczenia z uwzględnieniem inhibitora proteasomu oraz leku immunomodulującego wynosi zaledwie 7,9 miesiąca. Ostatnio w czasopiśmie Blood ukazały się wstępne wyniki badania fazy II opisujące skuteczność i tolerancję schematu daratumumab, pomalidomid oraz deksametazon.

Przepraszamy, wybrany artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.
kodowanie: projekt: