Polska Grupa Szpiczakowa

24.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Różne terapie w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

O różnych terapiach w leczeniu szpiczaka plazmocytowego opowiada prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak z Instytutu Hematologii i transfuzjologii w Warszawie.

···
22.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Transplantacja i autotransplantacja w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

O transplantacji jako strategii w leczeniu szpiczaka plazmocytowego opowiada prof. dr hab. Maria Bieniaszewska z Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

···
21.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Ostateczny cel - wyleczyć szpiczaka

Nowe strategie leczenia szpiczaka - wypowiedź prof. dr hab. Grzegorza Basaka z Kliniki Hematologii, Onkologii I Chorób Wewnętrznych, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

···
10.02.2017 / Halina Pilonis/Medexpress.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Jak skuteczniej leczyć szpiczaka nawrotowego?

O standardy leczenia szpiczaka oraz o możliwość ich stosowania w Polsce pytamy prof. Krzysztofa Jamroziaka, kierownika Oddziału Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

···
3.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Szpiczak plazmocytowy - podsumowanie doniesień ASH 2016 [wideo]

Dr Dominik Dytfeld z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przedstawia najważniejsze doniesienia dotyczący MM z zeszłorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów w San Diego. 

···
16.01.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Podsumowanie najciekawszych doniesień dotyczących szpiczaka plazmocytowego z ASH 2016 [wideo]

Prof. Krzysztof Jamroziak przedstawia subiektywny przegląd najbardziej interesujących doniesień na temat szpiczaka plazmocytowego z dorocznego spotkania Amerykańskiego Stowarzyszenia Hematologów - wyniki badania STAMINA i doniesienia na temat nowego leku w terapii MM - wenetoklaksu.

···
11.01.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Rusza nabór chorych na szpiczaka plazmocytowego do badania PMC006

Informujemy, że  dnia 21.12.2016r. ruszył nabór do badania PMCOO6 w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Badanie ma na celu porównanie skuteczności schematów KRd vs. R jako leczenia podtrzymującego u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym po autologicznym przeszczepieniu szpiku.

···
4.01.2017 / hematoonkologia.pl / Spotkania Polskiej Grupy Szpiczakowej

Program spotkania Polskiej Grupy Szpiczakowej I Warszawa, 03.02.2017

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania Polskiej Grupy Szpiczakowej, które odbędzie się 03 lutego 2017 roku przy okazji siódmej Konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment.

···
14.12.2016 / Artur Jurczyszyn / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Szpiczak wydzielający IgM: Wieloośrodkowe retrospektywne badanie 159 pacjentów

Szpiczak wydzielający IgM nie jest częsty i obejmuje około 1% wszystkich przypadków szpiczaka. Ze względu na rzadkie występowanie, cechy charakterystyczne i przeżycie pacjentów nie były do tej pory szeroko badane. W związku z tym przeprowadziliśmy wieloośrodkowe badanie retrospektywne u chorych na szpiczaka IgM.

···
16.11.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

CURRENT & FUTURE PESRCPETIVES OF MM TREATMENT I 03-04.02.2017, Warsaw

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o kolejnej Konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment oraz spotkaniu Polskiej Grupy Szpiczakowej.

···
14.11.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

VI International Conference - Complex treatment of plasma cell dyscrasia in 2017 I 02.09.2017, Cracow

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na VI Międzynarodową Konferencję poświęconą postępom w leczeniu dyskrazji plazmocytowych VI International Conference - Complex treatment of plasma cell dyscrasia in 2017, która odbędzie się w Krakowie w dniu 2 września 2017 (sobota).

···
28.10.2016 / dr A. Jurczyszyn / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Rola immunoterapii w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Szpiczak plazmocytowy jest drugim najczęstszym nowotworem układu krwiotwórczego. Leczenie tej choroby zmieniło się znacząco w ciągu ostatnich dwudziestu lat dzięki zastosowaniu w praktyce klinicznej nowych leków, takich jak inhibitory proteasomu oraz leki immunomodulujące.

···
13.10.2016 / dr Dominik Dytfeld / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Określenie biomarkerów prognozujących brak optymalnej odpowiedzi na chemioterapię opartą na bortezomibie u pacjentów z opornym szpiczakiem plazmocytowym, kwalifikowanych do transplantacji autologicznej - pierwsza publikacja Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego

W sierpniu 2016 na łamach Oncotarget (IF 5) ukazała się pierwsza publikacja Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego (PMC). Publikacja ta jest zwieńczeniem kilkunastomiesięcznego wysiłku badaczy współpracujących z PMC z całej Polski w ramach badania PMC001.

···
10.10.2016 / dr hab. Artur Jurczyszyn / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Analiza wieloośrodkowa 1089 chorych ze szpiczakiem plazmocytowym w wieku 21-40 i 41-60 lat w erze stosowania nowych leków

W artykule przedstawiono porównanie wyników leczenia chorych ze szpiczakiem plazmocytowym (MM) w wieku 21-40 i 41-60 lat w erze stosowania nowych leków.

···
28.09.2016 / eg / hematoonkologia / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Obiecujące wyniki badania klinicznego I/II fazy leczenia bendamustyną, deksametazonem w niskiej dawce i lenalidomidem (BdL) pacjentów z nawrotowymi i opornymi postaciami szpiczaka plazmocytowego

Terapia skojarzona lenalidomidem i deksametazonem jest skuteczną formą leczenia szpiczaka plazmocytowego (MM – ang. multiple myeloma) zarówno jako leczenie pierwszego rzutu jak i w momencie wznowy.

···
21.09.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Coraz więcej leków dostępnych w terapii szpiczaka plazmocytowego

Rozmowa z prof. Krzysztofem Jamroziakiem podczas III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Hematologia Praktyczna w Rzeszowie.

···
8.09.2016 / eg / hematoonkologia / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Ewolucja metod leczenia makroglobulinemi Waldenströma i ich wyników na podstawie badania populacyjnego

Makroglobulinemia Waldenströma (WM) nazywana chłoniakiem limfoplazmocytowym to rzadka odmiana chłoniaka nieziarniczego. Występuje ona głównie u osób starszych.

···
12.08.2016 / dr D. Dytfeld / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Sesja firmy Amgen podczas EHA 2016

Podczas pierwszego dnia tegorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego (EHA) w Kopenhadze odbyła się sesja edukacyjna sponsorowana przez firmę Amgen. Sesja była zorganizowana w nietypowej konwencji wykład – kontr-wykład.

···
27.07.2016 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Panobinostat, bortezomib i deksametazon w leczeniu u pacjentów z oporną i nawrotową postacią szpiczaka plazmocytowego

W związku z powszechnym stosowaniem bortezomibu i leków immunomodulujących u chorych na szpiczaka, w tym często już w pierwszej linii terapeutycznej, coraz większym problemem jest oporność na te leki. U chorych z opornością zarówno na inhibitory proteasomu, jak i leki immunomodulujące uzyskuje się bardzo złe wyniki leczenia, czego wyrazem są krótkie czasy wolne od progresji choroby (PFS) i całkowitego przeżycia (OS) wynoszące odpowiednio poniżej 6 miesięcy i poniżej roku.

···
7.07.2016 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe - ponadinstytucjonalna platforma inicjowania prospektywnych badań klinicznych

Zawiązane niedawno Polskie Konsorcjum Szpiczakowe  - Polish Myeloma Consortium (PMC) – (zebranie założycielskie odbyło się w listopadzie 2013 r.) to z założenia jej twórców ponadinstytucjonalna platforma inicjowania, planowania i realizacji prospektywnych badań klinicznych oraz biologicznych w obszarze szpiczaka plazmocytowego.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21 starsze
kodowanie: projekt: