Polska Grupa Szpiczakowa

14.12.2016 / Artur Jurczyszyn / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Szpiczak wydzielający IgM: Wieloośrodkowe retrospektywne badanie 159 pacjentów

Szpiczak wydzielający IgM nie jest częsty i obejmuje około 1% wszystkich przypadków szpiczaka. Ze względu na rzadkie występowanie, cechy charakterystyczne i przeżycie pacjentów nie były do tej pory szeroko badane. W związku z tym przeprowadziliśmy wieloośrodkowe badanie retrospektywne u chorych na szpiczaka IgM.

···
16.11.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

CURRENT & FUTURE PESRCPETIVES OF MM TREATMENT I 03-04.02.2017, Warsaw

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o kolejnej Konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment oraz spotkaniu Polskiej Grupy Szpiczakowej.

···
14.11.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

VI International Conference - Complex treatment of plasma cell dyscrasia in 2017 I 02.09.2017, Cracow

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na VI Międzynarodową Konferencję poświęconą postępom w leczeniu dyskrazji plazmocytowych VI International Conference - Complex treatment of plasma cell dyscrasia in 2017, która odbędzie się w Krakowie w dniu 2 września 2017 (sobota).

···
28.10.2016 / dr A. Jurczyszyn / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Rola immunoterapii w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Szpiczak plazmocytowy jest drugim najczęstszym nowotworem układu krwiotwórczego. Leczenie tej choroby zmieniło się znacząco w ciągu ostatnich dwudziestu lat dzięki zastosowaniu w praktyce klinicznej nowych leków, takich jak inhibitory proteasomu oraz leki immunomodulujące.

···
13.10.2016 / dr Dominik Dytfeld / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Określenie biomarkerów prognozujących brak optymalnej odpowiedzi na chemioterapię opartą na bortezomibie u pacjentów z opornym szpiczakiem plazmocytowym, kwalifikowanych do transplantacji autologicznej - pierwsza publikacja Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego

W sierpniu 2016 na łamach Oncotarget (IF 5) ukazała się pierwsza publikacja Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego (PMC). Publikacja ta jest zwieńczeniem kilkunastomiesięcznego wysiłku badaczy współpracujących z PMC z całej Polski w ramach badania PMC001.

···
10.10.2016 / dr hab. Artur Jurczyszyn / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Analiza wieloośrodkowa 1089 chorych ze szpiczakiem plazmocytowym w wieku 21-40 i 41-60 lat w erze stosowania nowych leków

W artykule przedstawiono porównanie wyników leczenia chorych ze szpiczakiem plazmocytowym (MM) w wieku 21-40 i 41-60 lat w erze stosowania nowych leków.

···
28.09.2016 / eg / hematoonkologia / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Obiecujące wyniki badania klinicznego I/II fazy leczenia bendamustyną, deksametazonem w niskiej dawce i lenalidomidem (BdL) pacjentów z nawrotowymi i opornymi postaciami szpiczaka plazmocytowego

Terapia skojarzona lenalidomidem i deksametazonem jest skuteczną formą leczenia szpiczaka plazmocytowego (MM – ang. multiple myeloma) zarówno jako leczenie pierwszego rzutu jak i w momencie wznowy.

···
21.09.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Coraz więcej leków dostępnych w terapii szpiczaka plazmocytowego

Rozmowa z prof. Krzysztofem Jamroziakiem podczas III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Hematologia Praktyczna w Rzeszowie.

···
8.09.2016 / eg / hematoonkologia / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Ewolucja metod leczenia makroglobulinemi Waldenströma i ich wyników na podstawie badania populacyjnego

Makroglobulinemia Waldenströma (WM) nazywana chłoniakiem limfoplazmocytowym to rzadka odmiana chłoniaka nieziarniczego. Występuje ona głównie u osób starszych.

···
12.08.2016 / dr D. Dytfeld / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Sesja firmy Amgen podczas EHA 2016

Podczas pierwszego dnia tegorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego (EHA) w Kopenhadze odbyła się sesja edukacyjna sponsorowana przez firmę Amgen. Sesja była zorganizowana w nietypowej konwencji wykład – kontr-wykład.

···
27.07.2016 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Panobinostat, bortezomib i deksametazon w leczeniu u pacjentów z oporną i nawrotową postacią szpiczaka plazmocytowego

W związku z powszechnym stosowaniem bortezomibu i leków immunomodulujących u chorych na szpiczaka, w tym często już w pierwszej linii terapeutycznej, coraz większym problemem jest oporność na te leki. U chorych z opornością zarówno na inhibitory proteasomu, jak i leki immunomodulujące uzyskuje się bardzo złe wyniki leczenia, czego wyrazem są krótkie czasy wolne od progresji choroby (PFS) i całkowitego przeżycia (OS) wynoszące odpowiednio poniżej 6 miesięcy i poniżej roku.

···
7.07.2016 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe - ponadinstytucjonalna platforma inicjowania prospektywnych badań klinicznych

Zawiązane niedawno Polskie Konsorcjum Szpiczakowe  - Polish Myeloma Consortium (PMC) – (zebranie założycielskie odbyło się w listopadzie 2013 r.) to z założenia jej twórców ponadinstytucjonalna platforma inicjowania, planowania i realizacji prospektywnych badań klinicznych oraz biologicznych w obszarze szpiczaka plazmocytowego.

···
5.07.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Przypadek edukacyjny PMC dotyczący szpiczaka plazmocytowego dostępny

Z radością informujemy, że od 30.06.2016, na stronie internetowej Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, dostępna jest druga część programu edukacyjnego zatytułowana: „Chory ze szpiczakiem nieaktywnym – określenie ryzyka rozwoju szpiczaka aktywnego (badania cytogenetyczne, FLC, NMR), zaproponowanie postępowania: watch and wait vs wczesna terapia”.

···
29.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Badanie ze schematem KRd przedstawiane w sesji wystąpień ustnych podczas EHA

Prof. Andrzej Jakubowiak podsumowuje sesję wystąpień ustnych dotyczących szpiczaka plazmocytowego podczas Konferencji EHA 2016.

···
23.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Thalidomide Celgene: Nowe, istotne zalecenia dotyczące reaktywacji zakażenia wirusowego oraz nadciśnienia płucnego

Thalidomide Celgene w połączeniu z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu nieleczonego szpiczaka mnogiego u pacjentów w wieku ≥ 65 lat lub u pacjentów niekwalifikujących się do chemioterapii wysokodawkowej.

···
16.06.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Przyszłość leczenia szpiczaka plazmocytowego - doniesienia z EHA 2016

Dr hab. Krzysztof Jamroziak podsumowuje sesję dotyczącą przyszłości leczenia szpiczaka plazmocytowego i choroby resztkowej.

···
14.06.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Imponujące wyniki daratumumabu w leczeniu opornego/nawrotowego szpiczaka plazmocytowego - doniesienia z EHA 2016

Na tegorocznym zjeździe EHA (ang. European Hematology Association), który miał miejsce w Kopenhadze, profesor Dimopoulos zaprezentował częściowe wyniki randomizowanego badania III fazy POLLUX, w którym analizowano skuteczność daratumumabu, w pełni ludzkiego przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko cząsteczce CD38.

···
1.06.2016 / dr M. Morawska / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Daratumumab zarejestrowany w Europie do leczenia chorych ze szpiczakiem plazmocytowym

Komisja europejska zaaprobowała daratumumab (Darzalex) w leczeniu pacjentów z opornym/nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym, leczonych uprzednio schematami  zawierającymi m.in. inhibitor proteasomu i  lek immunomodulujacy (IMID), u których w trakcie leczenia ostatnią linią wystąpiła progresja choroby.

···
19.05.2016 / dr A. Jurczyszyn / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Nacieki skóry w przebiegu szpiczaka plazmocytowego (MM) - wieloośrodkowe, retrospektywne badanie u 172 pacjentów

Nacieki skóry w przebiegu szpiczaka plazmocytowego (MM) to bardzo rzadki i nietypowy problem kliniczny. Bardzo niewiele sytuacji zajęcia skóry przez MM zostało opisanych w literaturze, głównie jako pojedyncze opisy przypadków.

···
13.05.2016 / dr A. Jurczyszyn / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Zajęcie centralnego układu nerwowego przez szpiczaka plazmocytowego (CSN MM): wieloośrodkowe, retrospektywne badanie u 172 pacjentów w codziennej praktyce klinicznej

Wieloośrodkowe i retrospektywne badanie zostało przeprowadzone w 38 ośrodkach z 20 krajów u 172 dorosłych pacjentów z zajęciem centralnego układu nerwowego przez szpiczaka plazmocytowego (CSN MM). Celem badania było opisanie cech klinicznych i patologicznych chorych z tą rzadką sytuacją w szpiczaku.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 20 starsze
kodowanie: projekt: