Polska Grupa Szpiczakowa

16.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2017

Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami ekspertów z Polskiej Grupy Szpiczakowej, dotyczącymi rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2017

···
8.11.2017 / newseria.pl / Aktualności

Pacjenci z zaawansowanym szpiczakiem nie mają w Polsce możliwości leczenia. Czekają na refundację nowych terapii

Pacjenci chorzy na zaawansowanego szpiczaka mnogiego – niezawiniony nowotwór krwi – wciąż oczekują na możliwość skorzystania ze skutecznego leczenia. W ciągu ostatnich kilku lat zostało zarejestrowanych na świecie sześć nowych terapii, niestety żadna z nich nie jest w Polsce refundowana. Obecnie w najbardziej zaawansowanym procesie administracyjnym w Ministerstwie Zdrowia znajduje się lek zarejestrowany w 2013 roku. Zarówno hematolodzy, jak i pacjenci z nadzieją oczekują na pozytywne decyzje ministerstwa w najbliższym czasie, dzięki którym zwiększą się możliwości terapeutyczne w leczeniu tego nowotworu.

···
30.10.2017 / newseria.pl / Aktualności

Co dziesiąty Polak z nowotworem krwi ma szpiczaka. Dzięki nowoczesnym terapiom z choroby śmiertelnej stanie się chorobą przewlekłą

Szpiczak plazmocytowy, jeden z najczęściej występujących nowotworów krwi, który na naszych oczach z choroby śmiertelnej staje się chorobą przewlekłą. Nowoczesne terapie są w stanie wydłużyć życie chorych nawet o kilka lat oraz zminimalizować negatywny wpływ leczenia na organizm. Jednak ta najbardziej przełomowa metoda leczenia nie jest dostępna w Polsce.

···
25.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr Dominik Dytfeld: nowe terapie w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Dr Dominik Dytfeld opowiada o nowych terapiach w leczeniu szpiczaka plazmocytowego. Obecnie jest dostępnych sześć nowych cząsteczek, które czekają na refundację w Polsce.

···
19.10.2017 / Paweł Grzybowski / medexpress.pl / Aktualności

Prof. Jędrzejczak: nie mamy refundacji nowych leków

Prof. Wiesław Jędrzejczak, konsultant krajowy ds. Hematologii, kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

···
12.10.2017 / dr B.Puła / Aktualności

Skuteczność leczenia podtrzymującego lenalidomidem i bortezomibem szpiczaka plazmocytowego w codziennej praktyce klinicznej

Leczenie podtrzymujące lenalidomidem oraz bortezomibem po przeszczepieniu autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (auto-HSCT) w przypadku szpiczaka plazmocytowego na podstawie wyników randomizowanych badań klinicznych uważane jest za skuteczną opcję terapeutyczną. Niemniej jednak, wyniki badań klinicznych mogą odbiegać od tych uzyskiwanych w codziennej praktyce klinicznej z uwagi na preselekcję kwalifikowanych do nich pacjentów. Na łamach czasopisma Leukemia ukazała się retrospektywna analiza porównująca skuteczność leczenia podtrzymującego lenalidomidem oraz bortezomibem w porównaniu do jego braku w codziennej praktyce klinicznej.

···
10.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Większa skuteczność ELd nad Ld w terapii nawrotowego/opornego SzP

W randomizowanym badaniu III fazy ELOQUENT-2 oceniona została skuteczność i bezpieczeństwo stosowania przeciwciała monoklonalnego – elotuzumabu w połączeniu lenalidomidem i deksametazonem (ELd) w porównaniu do schematu lenalidomid/deksametazon (Ld) w terapii nawrotowego/opornego szpiczaka plazmocytowego (SzP).

···
2.10.2017 / E. Kolasińska-Bazan / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Nowe leki szansą na skuteczniejsze leczenie szpiczaka plazmocytowego

Wyniki badań klinicznych dowodzą, że leczenie szpiczaka z wykorzystaniem leków najnowszej generacji, prowadzi do istotnej poprawy czasu całkowitego przeżycia w porównaniu z aktualnymi standardami opieki. Nowe terapie stanowią wielką nadzieję dla ponad 9 500 chorych w Polsce – poinformowała podczas konferencji prasowej Polska Grupa Szpiczakowa.

···
28.09.2017 / Newseria.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Dzięki postępowi w medycynie szpiczak może być chorobą przewlekłą a nie wyrokiem. Nowe terapie są jednak jeszcze poza zasięgiem polskich pacjentów

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła rewolucja w leczeniu szpiczaka plazmocytowego – groźnego, rzadkiego nowotworu krwi. Zarejestrowano sześć nowoczesnych terapii ratujących życie chorych z nawracającym szpiczakiem. Nowe leki są mniej toksyczne, bardziej skuteczne, dwa z nich mają doustną formę podania, dzięki czemu chorzy mogą przyjmować je samodzielnie w domu i prowadzić względnie normalne życie. Niestety, żaden z nich nie jest jeszcze dostępny dla polskich pacjentów.

···
27.09.2017 / dr B. Puła / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Kombinacja daratumumabu, pomalidomidu oraz deksametazonu jako skuteczna opcja leczenia opornych i nawrotowych przypadków szpiczaka plazmocytowego

Mediana całkowitego przeżycia (OS) pacjentów z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym, którzy otrzymali przynajmniej trzy linie leczenia z uwzględnieniem inhibitora proteasomu oraz leku immunomodulującego wynosi zaledwie 7,9 miesiąca. Ostatnio w czasopiśmie Blood ukazały się wstępne wyniki badania fazy II opisujące skuteczność i tolerancję schematu daratumumab, pomalidomid oraz deksametazon.

···
25.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Wróbel: terapia pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego

Profesor Tomasz Wróbel przedstawia kryteria doboru terapii dla pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego. Opowiada również o standardach leczenia w Polsce chorych z nowo rozpoznanym szpiczakiem plamocytowym w codziennej praktyce klinicznej. 

···
23.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Anna Dmoszyńska: nowe terapie w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Profesor Anna Dmoszyńska podsumowuje ostatnie 4 lata badań w dziedzinie leczenia szpiczaka plazmocytowego. Zwraca uwagę na rozszerzenie możliwości leczenia pacjentów cierpiących na tę przewlekłą chorobę, dzięki rejestracji sześciu nowych cząsteczek.

···
15.09.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Schemat pomalidomid, bortezomib, deksametazon wysoce skuteczny w SzP opornym na lenalidomid

W próbie klinicznej I/II fazy badacze ze Stanów Zjednoczonych oceniali maksymalne tolerowane dawki (MTD), bezpieczeństwo oraz skuteczność leczenia pomalidomidem, bortezomibem i deksametazonem (PVD) chorych na nawrotowego/opornego na leczenie lenalidomidem szpiczaka plazmocytowego (SzP).

···
14.09.2017 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Sponsorowana Sesja Edukacyjna firmy Celgene podczas XXVII Zjazdu PTHiT

Serdecznie zapraszamy na sponsorowaną sesję edukacyjną firmy Celgene pt. MM treatment standards in Europe and in Poland, która odbędzie się w piątek, 22 września 2017, godz. 10:00 – 10:45 w Centrum Konferencyjnym Hotelu Hilton Sala B, podczas XXVII Zjazdu PTHiT.

···
11.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

I Konferencja „Amyloidoza 2017”, Warszawa - 7 października 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Konferencji „Amyloidoza 2017”, która odbędzie się w dniu 7 października 2017 r. w Centrum Onkologii w Warszawie w Auli im. prof. Tadeusza Koszarowskiego (wejście G, ul. Roentgena 5.)

···
24.08.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Większa skuteczność elotuzumabu w połączeniu z LEN/DEX nad LEN/DEX w terapii nawrotowego / opornego szpiczaka plazmocytowego

W randomizowanym badaniu III fazy ELOQUENT-2 oceniona została skuteczność i bezpieczeństwo stosowania przeciwciała monoklonalnego – elotuzumabu w połączeniu lenalidomidem i deksametazonem (ELd) w porównaniu do schematu lenalidomid/deksametazon (Ld) w terapii nawrotowego/opornego szpiczaka plazmocytowego (SzP). Badacze zaobserwowali, że schemat ELd istotnie obniża ryzyko progresji/śmierci o 30% w porównaniu do Ld (współczynnik hazardu względnego (ang. hazard ratio, HR): 0,70), mediana czasu od diagnozy wynosiła 3,5 roku.

···
21.08.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Skuteczność i bezpieczeństwo karfilzomibu a autoHSCT w nawrotowym/opornym szpiczaku plazmocytowym

Standardowym postępowaniem w leczeniu „młodszych” chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP) jest autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT). U wielu pacjentów po autoHSCT dochodzi do nawrotu choroby i niezbędne jest wdrożenie dalszej terapii.

···
11.08.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Skuteczność i bezpieczeństwo karfilzomibu a autoHSCT w nawrotowym/opornym szpiczaku plazmocytowym

Standardowym postępowaniem w leczeniu „młodszych” chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP) jest autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT). U wielu pacjentów po autoHSCT dochodzi do nawrotu choroby i niezbędne jest wdrożenie dalszej terapii.

···
7.08.2017 / Janssen Polska/hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Janssen przedstawia film „Daratumumab – jak to działa?”

Szpiczak plazmocytowy jest przewlekłą i nieuleczalną choroba nowotworową układu krwiotwórczego. Chorzy pierwotnie oporni na leczenie lub doświadczający kolejnego nawrotu choroby mają wyjątkowo niekorzystne rokowanie1, co wiąże się z koniecznością wprowadzania do terapii nowych, innowacyjnych leków.

···
18.07.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Bortezomib nie podwyższa ryzyka powikłań kardiologicznych u chorych na szpiczaka plazmocytowego

W czasopiśmie British Journal of Haematology ukazały się wyniki retrospektywnej analizy, mającej na celu ustalenie ogólnego profilu bezpieczeństwa kardiologicznego bortezomibu u chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP).

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21 starsze
kodowanie: projekt: