Polska Grupa Szpiczakowa

8.12.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Policjanci versus przestępcy: idea przeszczepu szpiku

Komórki nowotworowe działają jak grupa przestępcza opanowująca nowe dzielnice miasta, a policja która powinna stać na straży miasta nie widzi problemu i pozwala się rozrastać organizacji przestępczej na kolejne obszary. Tylko nowy oddział policji przywieziony do miasta może zaradzić tej niebezpiecznej sytuacji.  Używając bardzo obrazowej metafory prof. Tomasz Wróbel, szef Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku tłumaczy ideę przeszczepu szpiku.  

···
6.12.2017 / newseria.pl / Aktualności

Pacjenci apelują do resortu zdrowia o refundację nowoczesnej doustnej terapii na nawrotowego szpiczaka

Leki najnowszej generacji mogą przedłużyć życie chorych z nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym nawet o kilka lat i pozwolić im doczekać dalszych skutecznych terapii. W Polsce wciąż jednak są niedostępne dla pacjentów, mimo zapowiedzi resortu zdrowia o wprowadzeniu jednego z nich na listy refundacyjne od stycznia 2018 roku. Środowiska pacjenckie wystosowały list do wiceministra zdrowia, w którym apelują o pozytywne zakończenie negocjacji z producentem pomalidomidu i udostępnienie go pacjentom.

···
4.12.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

8TH Conference CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment I 16-17 luty, Warszawa

Serdecznie zapraszamy na Konferencję 8th CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment, która odbędzie się w dniach 16-17 lutego w Hotelu Intercontinental w Warszawie.

 
···
1.12.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Giannopoulos: Wczesne rozpoznanie szpiczaka plazmocytowego jest kluczowe dla poprawy przeżycia chorych

Profesor Krzysztof Giannopoulos Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Oddział Hematologiczny, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie, Członek zarządów Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, Polskiej Grupy Szpiczakowej oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, redaktor naczelny Acta Haematologica Polonica

···
30.11.2017 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Znaczenie prognostyczne poszczególnych czynników ryzyka w szpiczaku plazmocytowym - projekt edukacyjny Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego

Szpiczak plazmocytowy (SzP) to choroba nowotworowa charakteryzująca się proliferacją klonalnych plazmocytów w szpiku kostnym. Towarzyszy mu zazwyczaj wydzielanie monoklonalnej immunoglobuliny wykrywanej w surowicy lub moczu.

···
29.11.2017 / medexpress.pl / Aktualności

Debata Medexpressu: Szpiczak plazmocytowy: Chorzy żyją daleko od leku [wideo]

Debata Medexpressu poświęcona sytuacji pacjentów z nawrotowym opornym szpiczakiem plazmocytowym (RRMM).

···
27.11.2017 / newseria.pl / Aktualności

Przełom w leczeniu szpiczaka. Terapia o nowym mechanizmie działania to ogromna szansa dla pacjentów

Mamy do czynienia z przełomem w leczeniu szpiczaka plazmocytowego – podkreśla hematolog prof. Mohamed Mohty. Stosowanie innowacyjnego przeciwciała monoklonalnego daje bardzo dobre wyniki w terapii, zwłaszcza nawrotowej i opornej na leczenie postaci choroby. Lek ten atakuje bezpośrednio komórki nowotworu, działa również stymulująco na układ odpornościowy pacjenta. W Polsce jeszcze nie został objęty refundacją.

···
21.11.2017 / newseria.pl / Aktualności

Polscy pacjenci od kilku lat czekają na refundację nowoczesnej terapii w leczeniu szpiczaka. Negocjacje z resortem zdrowia są już na finiszu

W Ministerstwie Zdrowia trwają rozmowy dotyczące wpisania na styczniową listę refundacyjną pomalidomidu – leku zarejestrowanego w leczeniu szpiczaka, rzadkiego nowotworu układu krwiotwórczego. Polscy pacjenci czekają na jego refundację od ponad czterech lat. Spośród sześciu nowoczesnych terapii w leczeniu szpiczaka, które zarejestrowano w Europie w ostatnich latach, wciąż żadna nie jest dostępna w Polsce – podkreślają onkolodzy.

···
16.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2017

Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami ekspertów z Polskiej Grupy Szpiczakowej, dotyczącymi rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2017

···
8.11.2017 / newseria.pl / Aktualności

Pacjenci z zaawansowanym szpiczakiem nie mają w Polsce możliwości leczenia. Czekają na refundację nowych terapii

Pacjenci chorzy na zaawansowanego szpiczaka mnogiego – niezawiniony nowotwór krwi – wciąż oczekują na możliwość skorzystania ze skutecznego leczenia. W ciągu ostatnich kilku lat zostało zarejestrowanych na świecie sześć nowych terapii, niestety żadna z nich nie jest w Polsce refundowana. Obecnie w najbardziej zaawansowanym procesie administracyjnym w Ministerstwie Zdrowia znajduje się lek zarejestrowany w 2013 roku. Zarówno hematolodzy, jak i pacjenci z nadzieją oczekują na pozytywne decyzje ministerstwa w najbliższym czasie, dzięki którym zwiększą się możliwości terapeutyczne w leczeniu tego nowotworu.

···
30.10.2017 / newseria.pl / Aktualności

Co dziesiąty Polak z nowotworem krwi ma szpiczaka. Dzięki nowoczesnym terapiom z choroby śmiertelnej stanie się chorobą przewlekłą

Szpiczak plazmocytowy, jeden z najczęściej występujących nowotworów krwi, który na naszych oczach z choroby śmiertelnej staje się chorobą przewlekłą. Nowoczesne terapie są w stanie wydłużyć życie chorych nawet o kilka lat oraz zminimalizować negatywny wpływ leczenia na organizm. Jednak ta najbardziej przełomowa metoda leczenia nie jest dostępna w Polsce.

···
25.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr Dominik Dytfeld: nowe terapie w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Dr Dominik Dytfeld opowiada o nowych terapiach w leczeniu szpiczaka plazmocytowego. Obecnie jest dostępnych sześć nowych cząsteczek, które czekają na refundację w Polsce.

···
19.10.2017 / Paweł Grzybowski / medexpress.pl / Aktualności

Prof. Jędrzejczak: nie mamy refundacji nowych leków

Prof. Wiesław Jędrzejczak, konsultant krajowy ds. Hematologii, kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

···
12.10.2017 / dr B.Puła / Aktualności

Skuteczność leczenia podtrzymującego lenalidomidem i bortezomibem szpiczaka plazmocytowego w codziennej praktyce klinicznej

Leczenie podtrzymujące lenalidomidem oraz bortezomibem po przeszczepieniu autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (auto-HSCT) w przypadku szpiczaka plazmocytowego na podstawie wyników randomizowanych badań klinicznych uważane jest za skuteczną opcję terapeutyczną. Niemniej jednak, wyniki badań klinicznych mogą odbiegać od tych uzyskiwanych w codziennej praktyce klinicznej z uwagi na preselekcję kwalifikowanych do nich pacjentów. Na łamach czasopisma Leukemia ukazała się retrospektywna analiza porównująca skuteczność leczenia podtrzymującego lenalidomidem oraz bortezomibem w porównaniu do jego braku w codziennej praktyce klinicznej.

···
10.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Większa skuteczność ELd nad Ld w terapii nawrotowego/opornego SzP

W randomizowanym badaniu III fazy ELOQUENT-2 oceniona została skuteczność i bezpieczeństwo stosowania przeciwciała monoklonalnego – elotuzumabu w połączeniu lenalidomidem i deksametazonem (ELd) w porównaniu do schematu lenalidomid/deksametazon (Ld) w terapii nawrotowego/opornego szpiczaka plazmocytowego (SzP).

···
2.10.2017 / E. Kolasińska-Bazan / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Nowe leki szansą na skuteczniejsze leczenie szpiczaka plazmocytowego

Wyniki badań klinicznych dowodzą, że leczenie szpiczaka z wykorzystaniem leków najnowszej generacji, prowadzi do istotnej poprawy czasu całkowitego przeżycia w porównaniu z aktualnymi standardami opieki. Nowe terapie stanowią wielką nadzieję dla ponad 9 500 chorych w Polsce – poinformowała podczas konferencji prasowej Polska Grupa Szpiczakowa.

···
28.09.2017 / Newseria.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Dzięki postępowi w medycynie szpiczak może być chorobą przewlekłą a nie wyrokiem. Nowe terapie są jednak jeszcze poza zasięgiem polskich pacjentów

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła rewolucja w leczeniu szpiczaka plazmocytowego – groźnego, rzadkiego nowotworu krwi. Zarejestrowano sześć nowoczesnych terapii ratujących życie chorych z nawracającym szpiczakiem. Nowe leki są mniej toksyczne, bardziej skuteczne, dwa z nich mają doustną formę podania, dzięki czemu chorzy mogą przyjmować je samodzielnie w domu i prowadzić względnie normalne życie. Niestety, żaden z nich nie jest jeszcze dostępny dla polskich pacjentów.

···
27.09.2017 / dr B. Puła / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Kombinacja daratumumabu, pomalidomidu oraz deksametazonu jako skuteczna opcja leczenia opornych i nawrotowych przypadków szpiczaka plazmocytowego

Mediana całkowitego przeżycia (OS) pacjentów z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym, którzy otrzymali przynajmniej trzy linie leczenia z uwzględnieniem inhibitora proteasomu oraz leku immunomodulującego wynosi zaledwie 7,9 miesiąca. Ostatnio w czasopiśmie Blood ukazały się wstępne wyniki badania fazy II opisujące skuteczność i tolerancję schematu daratumumab, pomalidomid oraz deksametazon.

···
25.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Wróbel: terapia pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego

Profesor Tomasz Wróbel przedstawia kryteria doboru terapii dla pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego. Opowiada również o standardach leczenia w Polsce chorych z nowo rozpoznanym szpiczakiem plamocytowym w codziennej praktyce klinicznej. 

···
23.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Anna Dmoszyńska: nowe terapie w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Profesor Anna Dmoszyńska podsumowuje ostatnie 4 lata badań w dziedzinie leczenia szpiczaka plazmocytowego. Zwraca uwagę na rozszerzenie możliwości leczenia pacjentów cierpiących na tę przewlekłą chorobę, dzięki rejestracji sześciu nowych cząsteczek.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21 starsze
kodowanie: projekt: