Polska Grupa Szpiczakowa

16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Krzysztof Giannopoulos: pierwsza linia leczenia szpiczaka plazmocytowego

Prof. Krzysztof Giannopoulos mówi o wynikach badań leczenia pierwszoliniowego MM prezentowanych podczas 23. kongresu EHA w Sztokholmie.

···
12.06.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Porównanie skuteczności nowych schematów zawierających leki immunomodulujące w terapii szpiczaka

Chorzy na nawrotowego lub opornego szpiczaka plazmocytowego (SzP) leczeni schematami zawierającymi leki immunomodulujące (IMiD) różnią się od tych, którzy przyjmują inną niż IMiD terapię, szczególnie w odniesieniu do historii leczenia, od której to uzależniony jest wynik terapii, i która jest uwzględniania przy wyborze kolejnych schematów.

···
7.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Leki immunomodulujące jako terapia osiowa leczenia szpiczaka plazmocytowego

Podczas sesji prowadzonej przez Krzysztofa Jamroziaka oraz Dominika Dytfelda w sposób kompleksowy przedstawiono rolę leków immunomodulujących w terapii szpiczaka plazmocytowego. W ujęciu historycznym ujęto rozwój terapii przeciwszpiczakowej i podkreślono, że widoczna poprawa efektów mierzonych wydłużeniem czasu wolnego od progresji (PFS) oraz czasu całkowitego przeżycia (OS) jest związana z wprowadzeniem kolejnych, nowych leków oraz optymalizacji ich kombinacji.

···
29.05.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Jesienne Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej | 01 września 2018 | Kraków

Miło nam poinformować, że jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej odbędzie się w Krakowie przy okazji VII Międzynarodowej Konferencji "Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2018 roku"  

···
28.05.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Osiągnięcia Polskiej Grupy Szpiczakowej

Prof. Anna Dmoszyńska, przewodnicząca Polskiej Grupy Szpiczakowej, opowiada o ewolucji Międzynarodowej Konferencji w Kazimierzu Dolnym oraz o osiągnięciach PGSz.

···
25.05.2018 / IB/Rynek Zdrowia / Aktualności

Eksperci: dzięki nowym terapiom mamy szansę na wyleczenie szpiczaka

Prognoza na przyszłość jest obiecująca: dzięki nowym terapiom okaże się pewnego dnia, że szpiczaka plazmocytowego można wyleczyć. To tylko kwestia czasu - mówił prof. Torben Plesner podczas majowej III Międzynarodowej Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna w Kazimierzu Dolnym.

···
22.05.2018 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Chce się żyć...

Rozpoznanie choroby nowotworowej to wyzwanie, zarówno dla chorego jak i jego rodziny. Stawienie jej czoła wymaga siły i determinacji. Zapraszamy do obejrzenia niezwykłej historii walki o życie, którą stoczyła Grażyna Elend. O szpiczaku dowiedziała się kilka lat temu...

···
21.05.2018 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Szpiczak plazmocytowy - cel pierwszorzędny Polskiej Grupy Szpiczakowej

Refleksje na temat historii, aktualnych zadań i planów afiliowanej przy Polskim Towarzystwie Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT) Polskiej Grupy Szpiczakowej (PGSz) jej założycielki i przewodniczącej prof. Anny Dmoszyńskiej.

···
7.05.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Selineksor, inhibitor XPO1, w terapii z deksametazonem nadzieją dla ciężko przeleczonych chorych na szpiczaka

Selineksor, pierwszy w swojej klasie doustny inhibitor selektywnej eksportyny 1 (XPO1), indukuje apoptozę komórek nowotworowych przez retencję jądrową białek supresorowych i receptora glukokortykoidowego, hamując również translację mRNA onkoprotein.

···
19.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wpływ typu zajęcia pozaszpikowego w rozpoznaniu szpiczaka na przebieg choroby

Pozaszpikowe zmiany, pojawiające się w przebiegu szpiczaka plazmocytowego (SzP), wiążą się z krótszym czasem przeżycia chorych, uznawane są zatem za czynniki wysokiego ryzyka.  Międzynarodowa grupa badawcza przeprowadziła analizę, której celem była charakterystyka demograficzna i kliniczna chorych na SzP ze zmianami pozaszpikowymi obecnymi w momencie diagnostyki oraz ocena ich wpływu na wynik autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych w terapii I linii.

···
21.03.2018 / medexpress.pl / Aktualności

Dzięki nowoczesnym lekom chorzy na szpiczaka plazmocytowego mogą żyć dwukrotnie dłużej niż do tej pory. W Polsce żaden z nich nie jest jednak refundowany

Szpiczak plazmocytowy to trzeci pod względem zachorowalności nowotwór układu krwiotwórczego w Polsce. O ile leczenie w pierwszej linii nie odbiega od europejskich standardów, o tyle pacjenci z nawrotową postacią tej choroby nie mają dostępu do żadnego z nowoczesnych leków. Te zaś mogą wydłużyć okres przeżycia chorego nawet dwukrotnie. Na refundacje czekają kolejne terapie. Rozmowy na temat wpisania jednego z tych leków na listę refundacyjną trwają już kilka miesięcy.

···
19.03.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Najciekawsze doniesienia z 59th ASH Annual Meeting 2017 - Szpiczak plazmocytowy

Badanie III fazy EMN02/HO95 u chorych z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem plazmocytowym (NDMM) zakładało zastosowanie 3-4 kursów terapii indukcyjnej bortezomib-cyklofosfamid-deksametazon, a potem randomizację do leczenia VMP: bortezomib-melfalan-prednizon (4 kursy co 42 dni) lub do melfalanu 200 mg/m^2 z następczym przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych krwiotworzenia. W ośrodkach pacjenci byli randomizowani do grup: I. 4x VMP, II. 1 x ASCT, III. 2 x ASCT. Druga transplantacja była wykonywana 2-3 miesiące po pierwszej.

···
16.03.2018 / M. Chmielewska / Medexpress.pl / Aktualności

Nie wszyscy pacjenci z nowotworami krwi kwalifikują się do przeszczepu szpiku

- Niewielu pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi i ostrą białaczką szpikową kwalifikuje się do przeszczepu - powiedziała prof. Agnieszka Wierzbowska z Katedry i Kliniki Hematologii.

···
12.03.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr Dominik Dytfeld: wyniki badań Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego

Dr Dominik Dytfeld opowiada o sesji Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, która miała miejsce na 8 Konferencji Current & Future perspectives of MM & other hematological treatment. Podczas sesji zostały przedstawione wyniki wstępnych badań oraz planowane projekty badań Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego.

···
7.03.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr n. med. Grzegorz Charliński: Leczenie skojarzone nawrotowego szpiczaka plazmocytowego

Dr Charliński przytacza najnowsze badania dotyczące stosowania terapii pomalidomidem z deksametazonem również w skojarzeniu z cyklofosfamidem podawanego drogą doustną. Terapia ta daje zadowalające wyniki, a odpowiedź jest oceniana na poziomie 80%, przy nieznacznym wzroście kosztów terapii oraz odczuwalnym komforcie pacjentów co do doustnej formy przyjmowania leku.

···
6.03.2018 / Medexpress.pl / Aktualności

Prof. Giannopoulos: Potrzebne są nowe leki w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Polska Grupa Szpiczakowa oraz Polskie Konsorcjum Szpiczakowe prowadziły w zeszłym roku program wczesnego wykrywania szpiczaka mnogiego. Jakie są wyniki tego programu? Ilu pacjentów udało się Państwu zdiagnozować i poprzez jakie badania?

···
5.03.2018 / Medexpress.pl / Aktualności

Prof. Iwona Hus: Potrzebny jest dostęp do nowych leków w szpiczaku

Jest ogromna potrzeba refundacji nowych leków, żebyśmy jako lekarze nie byli absolutnie bezradni w stosunku do chorych z nawrotową, oporną postacią szpiczaka plazmocytowego - mówi prof. Iwona Hus, kierownik Samodzielnej Pracowni Hematologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

···
2.03.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Wróbel: indywidualizacja terapii w leczeniu pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego

Prof. Tomasz Wróbel opowiada o indywidualizacji terapii w leczeniu młodszych i starszych pacjentów na szpiczaka plazmocytowego. Profesor wyjaśnia, iż przy diagnozie chorych na szpiczaka istotne jest rozróżnienie pacjentów na młodszych i starszych. Jest to kryterium wskazujące na możliwość wykonania u chorego przeszczepu autologicznych komórek krwiotwórczych lub jej brak. 

···
1.03.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Ilona Kurnatowska - rola nefrologa we wstępnej diagnozie szpiczaka plazmocytowego

Prof. Ilona Kurnatowska opowiada, iż w ok. 20% nefrolog stawia wstępne rozpoznanie szpiczaka plazmocytowego. Pani Profesor podkreśla zależności pomiędzy nefrologią i hematologią oraz istotę wymiany wiedzy w obydwu dziedzinach.

···
1.03.2018 / Medexpress.pl / Aktualności

Szpiczak plazmocytowy: Problem zaczyna się w sytuacji nawrotu i oporności na leczenie pierwszej linii

O problemach pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym z dostępem do nowych terapii rozmawiamy z prof. Tomaszem Wróblem z Kliniki Hematologii Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21 starsze
kodowanie: projekt: