Polska Grupa Szpiczakowa

3.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Debata ekspertów podsumowująca kampanię "Wczesna diagnostyka Szpiczaka Plazmocytowego w Polsce"

Portal edukacyjny hematoonkologia.pl zaprasza na debatę podsumowującą kampanię „Wczesna diagnostyka Szpiczaka Plazmocytowego w Polsce”.

···
29.11.2018 / dr B. Puła / Aktualności

Połączenie elotuzumabu z pomalidomidem oraz deksametazonem poprawia rokowanie chorych z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym – wyniki badania ELOQUENT-3

Oporność lub nawrót po leczeniu bortezomibem oraz lenalidomidem stanowią istotny problem kliniczny w leczeniu szpiczaka plazmocytowego (MM, multiple myeloma) z uwagi na krótki czas przeżycia chorych (mediana całkowitego przeżycia 9 miesięcy) oraz oporność na klasyczne cytostatyki. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie leczenia nowymi lekami lub przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciwko antygenom występującym na komórkach MM.

···
14.11.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ibrutynib + rytuksymab może stanowić nowy standard leczenia chorych na makroglobulinemię Waldenströma

Monoterapia ibrutynibem jest skutecznym lekiem chorych na nawrotową makroglobulinemię Waldenströma (WM), rzadką postać chłoniaka z komórek B.

···
6.11.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

II Interdyscyplinarna Konferencja Amyloidoza - relacje dostępne

II Interdyscyplinarna Konferencja Amyloidoza odbyła się w dniach 19-20 października 2018 r. w Warszawie.

···
23.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dobra informacja dla chorych ze szpiczakiem plazmocytowym - pomalidomid w projekcie nowej listy refundacyjnej

Marcin Czech, wiceminister zdrowia, w poniedziałek 22.10.2018 przedstawił projekt nowej listy refundacyjnej. Wśród zmian znalazła się dobra informacja dla chorych ze szpiczakiem plazmocytowym. Na listę refundacyjną od 1 listopada ma trafić pomalidomid. Lek został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Pomalidomid w leczeniu nowotworowego i opornego szpiczaka mnogiego” jako III linia leczenia.

···
9.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wrześniowe spotkanie Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego i Nordyckiej Grupy Szpiczakowej

Nordic Myeloma Study Group to niezależna skandynawska grupa badawcza skupiająca lekarzy aktywnie biorących udział w badaniach oraz norweskie, szwedzkie, islandzkie, fińskie, estońskie, litewskie i duńskie kliniki / szpitale, które prowadzą badania kliniczne nad szpiczakiem.

···
29.09.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Gammapatie monoklonalne o znaczeniu nerkowym

Gammapatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym (MGRS monoclonal gammapathy of renal significance) to jednostka charakteryzująca się wystąpieniem uszkodzenia nerek w związku z nefrotoksycznym działaniem białka monoklonalnego powstającego w przebiegu gammapatii monoklonalnej spełniającej kryteria MGUS (MGUS monoclonal gammapathy of undetermined significance).

···
27.08.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr hab. Dytfeld: Leki immunomodulujące w terapii MM

Dr hab. Dominik Dytfeld (Prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego , UM w Poznaniu) opowiada o roli jaką współcześnie odgrywają leki immunomodulujące w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, odpowiadając na pytania - kiedy stosować to leczenie, jaka jest jego skuteczność, do jakich grup pacjentów są te leki kierowane i w jakich kombinacjach najlepiej je stosować.

···
22.08.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jamroziak: wpółczesne możliwości leczenia MM w pierwszej linii

Wypowiedź profesora Krzysztofa Jamroziaka podczas 3. Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna w Kazimierzu Dolnym. Profesor Jamroziak mówi czym jest IMiDs Foundation, w jakich fazach leczenia stosuje się terapię opartą na lekach immunomodulujących i jaka jest według niego przyszłość pierwszej linii leczenia szpiczaka plazmocytowego.

···
20.08.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Plesner: Pomalidomid - kiedy i jak stosować?

Wypowiedź światowego eksperta w dziedzinie szpiczaka plazmocytowego na temat terapii pomalidomidem - kiedy i jak stosować tę cząsteczkę.

···
16.08.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wywiad z prof. Anną Dmoszyńską - rola nowoczesnych leków w leczeniu szpiczaka plazmocytowego 2018

Wywiad z Profesor Anną Dmoszyńską - przewodniczącą Polskiej Grupy Szpiczakowej, zarejestrowany podczas 3. Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna w Kazimierzu Dolnym.

···
15.08.2018 / dr B. Puła / Aktualności

Leczenie skojarzone ibrutynibem oraz rytuksymabem poprawia wyniki leczenia pacjentów z makroglobulinemią Waldenströma – wyniki badania iNNOVATE

Ibrutynib potwierdził swoją skuteczność leczenia w nowotworach wywodzących się z limfocytów B, m.in. w chłoniaku z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) oraz przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL, chronic lymphocytic leukemia).

···
3.08.2018 / dr A. Jurczyszyn / Aktualności

Charakterystyka kliniczna i wyniki leczenia szpiczaka plazmocytowego IgE: badanie porównawcze

Cechy kliniczne szpiczaka plazmocytowego IgE (MM) są ogólnie uważane za podobne do innych typów MM, jednak, to założenie opiera się głównie na pojedynczych przypadkach i kilku małych seriach, zwykle publikowanych przed erą nowych leków w terapii szpiczaka. Charakterystyka pacjentów z IgE MM nie została formalnie porównana z innymi typami MM.

···
25.07.2018 / dr hab. A. Jurczyszyn / Aktualności

Wieloośrodkowe badanie retrospektywne chorych z wtórną białaczką plazmocytową

Artykuł Jurczyszyn i wsp. opublikowany w lipcowym numerze Leukemia & Lymphoma to największe na świecie wieloośrodkowe badanie retrospektywne obejmujące 101 pacjentów (średni wiek 62 lata) z wtórną białaczką plazmocytową (sPCL).

···
18.07.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Daratumumab zmienia standard terapii nowo rozpoznanego szpiczaka

Kombinacja bortezomibu, melfalanu i prednizonu jest standardem w terapii nowo zdiagnozowanych chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP) niekwalifikujących się do autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych.

···
18.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jakubowiak: 23. Kongres EHA podsumowuje świetny rok dla pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego

Profesor Andrzej Jakubowiak (The University of Chicago Medicine): 23. Kongres EHA podsumowuje świetny rok dla pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego. Kongres EHA to najnowsze doniesienia dotyczące leczenia szpiczaka plazmocytowego i badań nad tą chorobą.

···
12.07.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Denosumab vs kwas zoledronowy w terapii zmian kostnych w szpiczaku

W przebiegu szpiczaka plazmocytowego obserwuje się liczne zmiany osteolityczne, które mogą prowadzić do osłabienia struktury kości i złamań.

···
6.07.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Czy dawkowanie melfalanu chorym na szpiczaka powinno być zależne od stanu remisji przed przeszczepieniem?

W standardowym schemacie kondycjonowania przed autologicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) wykonywanym w ramach terapii szpiczaka plazmocytoweggo (SzP) podaje się 200 mg/m2 melfalanu. Jednak w klinicznej praktyce chorym narażonym na nadmierną toksyczność tego leku często przepisuje się go w dawce 140 mg/m2.

···
29.06.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dziesięciokrotne większe ryzyko progresji do szpiczaka u chorych na MGRS niż MGUS

Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (ang. monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS) jest stanem przednowotworowym poprzedzającym szpiczaka plazmocytowego (SzP) lub zaburzenia pokrewne.

···
25.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Torben Plesner: Nowe leki mogą wydłużyć przeżycie pacjentów ze szpiczakiem

Jak zmieniła się terapia szpiczaka plazmocytowego w ostatnich latach w Danii i na świecie opowiada prof. Torben Plesner, duński ekspert światowej klasy w rozmowie z profesorem Krzysztofem Giannopoulosem podczas 3. Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna w Kazimierzu Dolnym.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 ... 21 starsze
kodowanie: projekt: