10.05.2019 / dr A.Gołos / Aktualności

Inotuzumab ozogamycyny vs standardowa terapia chorych z nawrotową/oporną ostrą białaczką limfoblastyczną – wyniki końcowe randomizowanego badania fazy 3 – INOVATE

W marcu 2019 r. na łamach czasopisma Cancer ukazały się wyniki końcowe oraz długoletni follow-up badania INOVATE. W badaniu tym porównano skuteczność inotuzumabu i standardowej chemioterapii u chorych z oporną/nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL). Do badania włączono 326 chorych w wieku powyżej 18 roku życia, po 1 lub 2 liniach terapii, u których stwierdzono: co najmniej 5% limfoblastów w szpiku oraz ekspresję CD22 na blastach. Randomizację przeprowadzono w zależności od długości trwania pierwszej remisji (< 12 vs ≥ 12 miesięcy), linii leczenia i wieku (< 55 vs ≥ 55 lat)

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: