4.04.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Nawrót ostrej białaczki po przeszczepieniu allogenicznym jest związany ze zmianami ekspresji genów odpornościowych

Korzyści terapeutyczne płynące z allogenicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) w ramach leczenia konsolidacyjnego ostrej białaczki szpikowej (OBSz), wynikają między innymi z immunologicznego efektu przeszczep przeciwko białaczce.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: