4.02.2019 / dr E. Głodkowska-Mrówka / Aktualności

ASH 2018 | Enasidenib w terapii uprzednio nieleczonych pacjentów z ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH2 - wyniki badania Beat AML Master

Do badania Beat AML Master włączono pacjentów z noworozpoznaną AML (ang. acute myeloid leukemia, ostra białaczka szpikowa) w wieku powyżej 60 lat. Pacjenci zostali przyporządkowani do cząstkowego badania interwencyjnego na podstawie algorytmu integrującego wyniki badania cytogenetycznego i badania mutacji. Proces rekrutacji trwał 7 dni. W czasie 60-tej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH), Eytan Stein z Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowy Yorku przedstawił cząstkowe wyniki tego badania.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: