4.02.2019 / dr E. Głodkowska-Mrówka / Aktualności

ASH 2018 | Enasidenib w terapii uprzednio nieleczonych pacjentów z ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH2 - wyniki badania Beat AML Master

Do badania Beat AML Master włączono pacjentów z noworozpoznaną AML (ang. acute myeloid leukemia, ostra białaczka szpikowa) w wieku powyżej 60 lat. Pacjenci zostali przyporządkowani do cząstkowego badania interwencyjnego na podstawie algorytmu integrującego wyniki badania cytogenetycznego i badania mutacji. Proces rekrutacji trwał 7 dni. W czasie 60-tej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH), Eytan Stein z Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowy Yorku przedstawił cząstkowe wyniki tego badania.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: