28.01.2019 / dr E. Głodkowska-Mrówka / Aktualności

ASH 2018 | AMG 330, dwuspecyficzne przeciwciało wychwytujące limfocyty T u pacjentów z nawrotową AML

Wprowadzenie leków pozwalających na ingerencję w regulację szlaków aktywacji układu odpornościowego spowodowało zmianę paradygmatów leczenia wielu chorób. W czasie 60-tego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH) odbyła się sesja ustna dotycząca nowych form immunoterapii w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML, ang. acute myeloid leukemia). Sesję prowadzili Peter Paschka ze szpitala uniwersyteckiego w Ulm i Adriano Venditti z Uniwersytetu w Rzymie Tor Vergata.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: