24.01.2019 / dr E. Głodkowska-Mrówka / Aktualności

ASH 2018 | Leczenie podtrzymujące sorafenibem u pacjentów z ostrą białaczką szpikową z FLT3-ITD – badanie SORMAIN

Obecnie nie jest jasne czy profilaktyczne zahamowanie kinazy tyrozynowej podobnej do białka FMS (kinazy FLT-3) przy pomocy sorafenibu po allogenicznym przeszczepie komórek krwiotwórczych (allo-SCT) może wpływać na skuteczność leczenia pacjentów z ostrą białaczką szpikową z wewnętrzną tandemową duplikację FLT3 (FLT3-ITD), którzy są w całkowitej remisji hematologicznej (CHR, ang. complete hematological remission).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: