24.01.2019 / dr E. Głodkowska-Mrówka / Aktualności

ASH 2018 | Leczenie podtrzymujące sorafenibem u pacjentów z ostrą białaczką szpikową z FLT3-ITD – badanie SORMAIN

Obecnie nie jest jasne czy profilaktyczne zahamowanie kinazy tyrozynowej podobnej do białka FMS (kinazy FLT-3) przy pomocy sorafenibu po allogenicznym przeszczepie komórek krwiotwórczych (allo-SCT) może wpływać na skuteczność leczenia pacjentów z ostrą białaczką szpikową z wewnętrzną tandemową duplikację FLT3 (FLT3-ITD), którzy są w całkowitej remisji hematologicznej (CHR, ang. complete hematological remission).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: