4.06.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Sorafenib nasila reakcję przeszczep przeciwko białaczce u chorych na ostrą białaczkę szpikową

W grupie chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) posiadających wewnątrztandemową duplikację (ITD) w genie kodującym kinazę tyrozynową receptora klasy III (FLT3), u których dochodzi do nawrotu nowotworu po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT), obserwuje się roczne przeżycie poniżej 20%.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: