4.06.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Sorafenib nasila reakcję przeszczep przeciwko białaczce u chorych na ostrą białaczkę szpikową

W grupie chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) posiadających wewnątrztandemową duplikację (ITD) w genie kodującym kinazę tyrozynową receptora klasy III (FLT3), u których dochodzi do nawrotu nowotworu po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT), obserwuje się roczne przeżycie poniżej 20%.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: