Ostre białaczki - aktualności

25.11.2011 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

System oceny ryzyka wczesnego zgonu po leczeniu indukującym u chorych z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową

W pracy opublikowanej  w Journal of Clinical Oncology Roland Walter i współpracownicy zaproponowali system oceny ryzyka wczesnego zgonu po leczeniu indukującym u chorych z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową (AML; acute myeloid leukemia).

···
28.09.2011 / dr T. Stokłosa / Edukacja - ostre białaczki

Zaskakująca rola czynników transkrypcyjnych FOXO w leukemogenezie

Czynniki transkrypcyjne z rodziny FOXO (Forkhead Box-containing) m.in. FOXO1, FOXO3 oraz FOXO4 kontrolują na poziomie transkrypcji procesy tak istotne dla przeżycia komórki jak zahamowanie cyklu komórkowego, apoptoza czy detoksyfikacja reaktywnych form tlenu. Jeden z kluczowych szlaków aktywowanych w nowotworach - szlak PI3K/AKT/mTOR wpływa hamująco na czynniki FOXO.

···
29.08.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - ostre białaczki

AlloHCT w ALL u dorosłych - dr hab. Mirosław Markiewicz, KHiTS w Katowicach

W sierpniowym numerze „Haematologica” ukazała się praca prezentująca aktualne dane dotyczące przeszczepień allogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-HCT) w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL) u dorosłych. Chociaż allo-HCT stanowi najsilniejszy sposób leczenia poremisyjnego w ALL, to jego korzystny potencjał leczniczy jest równoważony niekorzystnymi powikłaniami (śmiertelność związana z przeszczepieniem, późne powikłania, obniżona jakość życia) jak też poprawą wyników leczenia konwencjonalnego.

···
14.06.2011 / dr T. Stokłosa / Edukacja - ostre białaczki

Kluczowa rola białka BCL6 w leukemogenezie i oporności na inhibitory kinaz tyrozynowych (TKI) w ostrej białaczce limfoblastycznej Ph+

Skuteczność inhibitorów kinaz tyrozynowych (TKI) w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej jest niewątpliwa, niestety zupełnie inaczej sprawa wygląda w ostrej białaczce limfoblastycznej Ph+ (ALL Ph+) , w której to chorobie nawet jeśli TKI wykazują początkowo aktywność to pojawienie się oporności na terapię jest niestety tylko kwestią (zwykle krótkiego) czasu.

···
18.05.2011 / dr K. Mądry / Edukacja - ostre białaczki

Ambulatoryjna opieka u pacjentów poddanych intensywnej chemioterapii z powodu zespołów mielodysplastycznych i ostrej białaczki szpikowej

Standardowym postępowaniem u pacjentów leczonych intensywną chemioterapią indukcyjną z powodu zespołów mielodysplastycznych/ostrej białaczki szpikowej jest długotrwała hospitalizacja do czasu regeneracji  szpiku w celu uniknięcia powikłań infekcyjnych i krwotocznych. Walter i wsp. przedstawili w marcowym numerze Hematologica wyniki pilotażowego badania porównującego kliniczne i ekonomiczne aspekty trybu ambulatoryjnego ze szpitalnym u pacjentów po chemioterapii indukcyjnej.

···
1.02.2011 / dr A. Czyż / Edukacja - ostre białaczki

Zastosowanie Inhibitorów kinazy tyrozyny po transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z obecnością chromosomu Filadelfia

Obecność chromosomu Filadelfia (Ph) w ostrej białaczce limfoblastycznej (o.b.l.) uznana została już ponad 20 lat temu za niezależny czynnik bardzo złego rokowania. Wprowadzenie do terapii inhibitorów kinazy tyrozyny (ang. tyrosine kinase inhibitor- TKI) w ciągu ostatniej dekady zmieniło strategię leczenia Ph-dodatnich o.b.l. i poprawiło rokowanie w tej chorobie, historycznie bardzo niepomyślne.

···
30.09.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Naukowcy z Johns Hopkins opracowali nową metodę wykrywania mutacji NPM1

Asuragen, Inc. ogłosił wyniki przeprowadzonego we współpracy z naukowcami z Johns Hopkins University School of Medicine badania nad metodą szybkiego i czułego oznaczenia mutacji NPM1. Wyniki zostały opublikowane w sierpniowym wydaniu Journal of Molecular Diagnostics.

···
5.07.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

AP24534 - inhibitor BCR-ABL jako lek sierocy w przewlekłej białaczce szpikowej

Firma ARIAD Pharmaceuticals podała na oficjalnej stronie, że zarówno FDA (U.S. Food and Drug Administration jak i EMEA (European Medicines Agency) zaliczyły do kategorii leków sierocych badany przez firmę nowy inhibitor BCR-ABL AP24534. W USA lek został zarejestrowany w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz) i Ph+ ostrą białaczkę limfocytową (Ph+ OBL) natomiast w EU w leczeniu chorych na PBSz i OBL.

···
10.05.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Sorafenib dodany do chemioterapii u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) poprawia przeżycie

Najnowsze badania pokazują, że dodanie sorafenibu do standardowej cytotoksycznej chemioterapii u chorych na OBSz prowadzi do uzyskania całkowitej remisji u ¾ chorych z mutacją kinazy tyrozynowej 3 FMS-like (FLT3). Chorzy na OBSz z mutacją FLT3 mają złe rokowanie, szczególnie kiedy dodatkowo występuje wewnętrzna tandemowa duplikacja (FLT3 - ITD).

···
5.03.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Nowy lek w ostrych białaczkach i zespołach mielodysplastycznych

U chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) i ostrą białaczkę limfocytową (OBL) całkowite przeżycie i przeżycie wolne od zdarzeń jest nadal ograniczone pomimo wprowadzenia nowych schematów chemioterapii. Stosowanie analogów nukleozydów takich jak azacytydyna, decytabina i cytarabina u chorych na zespoły mielodysplastyczne (MDS) przynosi obiecujące wyniki. Jednak istnieje potrzeba poszukiwania nowych i skutecznych leków dla chorych na MDS z grupy wysokiego ryzyka, dla których średni czas przeżycia wynosi < 2 lat.

···
22.02.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

ENMD-2076 – nowy doustny wybiórczy inhibitor kinazy Aurory A w leczeniu ostrej białaczki szpikowej

Firma EntreMed na swojej oficjalnej stronie ogłosiła, że U.S. Food and Drug Administration (FDA) zaliczyła lek ENMD-2076 do kategorii leków sierocych (z ang. orphan drug) w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (OBSz). Leki sieroce są to leki przeznaczone do leczenia rzadkich chorób, których częstość występowania w danej populacji nie przekracza 5 na 10 tysięcy osób. Kategoryzacja leku sierocego pozwala to na szybszą rejestrację leku oraz daje pewne korzyści w ochronie patentowej. W założeniu powinna ona stymulować powstawanie nowoczesnych leków do wykorzystania w terapii rzadkich chorób, a więc teoretycznie o mniejszym potencjale ekonomicznym.

···
30.11.2009 / hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Zmiany genetyczne i molekularne w ostrej białaczce szpikowej (OBS)

Poniżej przedstawiono typowe dla OBS aberracje.

- t(8;21)(q22;q22), połączona z powstaniem genu fuzyjnego AML1/ETO, występuje głównie w OBS o typie mieloblastycznym z cechami dojrzewania (M2). Translokacja t(8;21) kojarzy się z korzystnym rokowaniem. Gen AML1 jest jednym z głównych genów regulujących prawidłową hematopoezę. Białaczki z rearanżacjami genów AML1 (CBFA) lub CBFB (poniżej opisane) określane są jako białaczki CBF (core binding factor). Wiążą się z ogólnie korzystnym rokowaniem, które ewentualnie pogarsza współistnienie mutacji genu c-KIT, obecnej u około 25% chorych z tymi białaczkami.

···
31.07.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - ostre białaczki

Mutacje nukleofosminy-1 (NPM-1) u chorych na ostrą białaczkę szpikową - relacja ze Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Hematologów w Berlinie

Od czasu pierwszej publikacji Faliniego i wsp. w 2005 roku w New England Journal of Medicine (NEJM) opisującego mutacje nukleofosminy 1 (NPM-1) jako najczęściej występującą aberrację genową u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz), wiedza dotycząca NPM-1 uległa znacznemu pogłębieniu. U ok. 30% chorych na OBSz NPM-1 występuje w formie zmutowanej (NPM-1mut). Określono miejsca oraz mechanizmy mutacji eksonu 12 prowadzące do zmiany lokalizacji NPM-1 z jądrowej na cytoplazmatyczną. Zmiana lokalizacji uniemożliwia interakcję z ARF, hamując antyonkogenny i supresorowy efekt drogi przekazywania sygnału ARF-MDM2-p53.

···
nowsze 1 ... 3 4 5 6 7 8
kodowanie: projekt: