Ostre białaczki - aktualności

22.02.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

ENMD-2076 – nowy doustny wybiórczy inhibitor kinazy Aurory A w leczeniu ostrej białaczki szpikowej

Firma EntreMed na swojej oficjalnej stronie ogłosiła, że U.S. Food and Drug Administration (FDA) zaliczyła lek ENMD-2076 do kategorii leków sierocych (z ang. orphan drug) w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (OBSz). Leki sieroce są to leki przeznaczone do leczenia rzadkich chorób, których częstość występowania w danej populacji nie przekracza 5 na 10 tysięcy osób. Kategoryzacja leku sierocego pozwala to na szybszą rejestrację leku oraz daje pewne korzyści w ochronie patentowej. W założeniu powinna ona stymulować powstawanie nowoczesnych leków do wykorzystania w terapii rzadkich chorób, a więc teoretycznie o mniejszym potencjale ekonomicznym.

···
30.11.2009 / hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Zmiany genetyczne i molekularne w ostrej białaczce szpikowej (OBS)

Poniżej przedstawiono typowe dla OBS aberracje.

- t(8;21)(q22;q22), połączona z powstaniem genu fuzyjnego AML1/ETO, występuje głównie w OBS o typie mieloblastycznym z cechami dojrzewania (M2). Translokacja t(8;21) kojarzy się z korzystnym rokowaniem. Gen AML1 jest jednym z głównych genów regulujących prawidłową hematopoezę. Białaczki z rearanżacjami genów AML1 (CBFA) lub CBFB (poniżej opisane) określane są jako białaczki CBF (core binding factor). Wiążą się z ogólnie korzystnym rokowaniem, które ewentualnie pogarsza współistnienie mutacji genu c-KIT, obecnej u około 25% chorych z tymi białaczkami.

···
31.07.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - ostre białaczki

Mutacje nukleofosminy-1 (NPM-1) u chorych na ostrą białaczkę szpikową - relacja ze Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Hematologów w Berlinie

Od czasu pierwszej publikacji Faliniego i wsp. w 2005 roku w New England Journal of Medicine (NEJM) opisującego mutacje nukleofosminy 1 (NPM-1) jako najczęściej występującą aberrację genową u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz), wiedza dotycząca NPM-1 uległa znacznemu pogłębieniu. U ok. 30% chorych na OBSz NPM-1 występuje w formie zmutowanej (NPM-1mut). Określono miejsca oraz mechanizmy mutacji eksonu 12 prowadzące do zmiany lokalizacji NPM-1 z jądrowej na cytoplazmatyczną. Zmiana lokalizacji uniemożliwia interakcję z ARF, hamując antyonkogenny i supresorowy efekt drogi przekazywania sygnału ARF-MDM2-p53.

···
nowsze 1 ... 3 4 5 6 7 8
kodowanie: projekt: