Ostre białaczki - aktualności

29.09.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Wynik allo-HSCT po kondycjonowaniu busulfanem w leczeniu OBSz

Busulfan (BU) podawany dożylnie jest często stosowany w leczeniu kondycjonującym przed allogenicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic cell transplant, allo-HSCT). Nieznany jest jednak wpływ tej terapii na ogólny wynik leczenia czy występowanie zespołu niedrożności zatok wątrobowych (ang. sinusoidal obstruction syndrome, SOS).

···
15.09.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Macierzyste komórki OBSz jako nowy cel terapeutyczny

Skuteczność leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) jest ograniczona, ponieważ standardowa chemioterapia nie niszczy progenitorowych/macierzystych komórek białaczkowych, co często prowadzi do nawrotu choroby.

···
3.09.2014 / dr E. Musialik / Edukacja - ostre białaczki

Analiza poziomu metylacji i ekspresji genów z rodziny CEBP u chorych na ostrą białaczkę szpikową – doniesienia polskich naukowców

Czynniki transkrypcyjne CEBPA, CEBPD, CEBPE i CEBPZ z rodziny CCAAT/enhancer binding proteins odgrywają kluczową rolę w regulacji dojrzewania komórek linii mieloidalnej a ich zaburzenia mogą się przyczyniać do rozwoju AML.

···
17.08.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

OBSz i MDS związane z terapią w przebiegu chłoniaka Hodgkina

Ostra białaczka szpikowa i zespół mielodysplastyczny związane z terapią (t-OBSz/MDS) należą do późnych, ciężkich skutków leczenia chorych na chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL).

···
29.07.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Wyniki leczenia za pomocą trójtlenku arsenu i chemioterapii pierwszego nawrotu u chorych na ostrą białaczkę promielocytową

Trójtlenek arsenu (arsenic trioxide; ATO) jest uznaną opcją terapeutyczną nawrotowej ostrej białaczki promielocytowej (acute promyelocytic leukemia; APL). Jednakże optymalna strategia postępowania w przypadku nawrotu APL jak również czynniki prognostyczne determinujące odpowiedź na leczenie nie są jednoznacznie zdefiniowane.

···
24.07.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Mutacja DNMT3A w macierzystych komórkach krwiotwórczych odpowiedzialna za rozwój OBSz?

W przebiegu ostrej białaczki szpikowej (OBSz) nie zaobserwowano fazy przedbiałaczkowej, a komórka pochodzenia, natura i biologiczne konsekwencje początkowych zmian jak i kolejność mutacji są słabo poznane.

···
17.07.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Wpływ poziomu zmutowanego allelu FFLT3ITD na ryzyko nawrotu ostrej białaczki szpikowej: implikacje dla leczenia konsolidującego

Wewnętrzna tandemowa duplikacja genu FLT-3 (FLT3 -internal tandem duplication; FLT3-ITD) jest aberracją genetyczną o uznanym niekorzystnym rokowaniu w ostrej białaczce szpikowej (acute myeloid leukemia; AML).

···
10.07.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Inwazyjne zakażenia grzybicze w terapii indukującej OBSz

Leczenie i długoterminowe przeżycie chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) pozostaje wyzwaniem.

···
2.07.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Nowe indeksy prognostyczne dla chorych na OBSz o prawidłowym kariotypie

Chorzy na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) o prawidłowym kariotypie stanowią największą i najbardziej niejednorodną podgrupę OBSz. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę markerów molekularnych w OBSz, nie łatwo jest zdefiniować wszystkie ważne dla stratyfikacji informacje o chorobie.

···
18.06.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Limfocyt T w przeszczepianiu – wróg czy sojusznik?

Wpływ pozbycia się (deplecji) limfocytów T na wynik przeszczepienia z kondycjonowaniem o zredukowanej intensywności (ang. reduced-intensity conditioning, RIC) u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) wciąż budzi wątpliwości.

···
6.06.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Połączenie epigenetyki z genetyką w klasyfikacji OBSz - nowa 7-genowa skala rokownicza

Molekularna stratyfikacja chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) opiera się głównie na markerach genetycznych. Jednak zmiany epigenetyczne, takie jak metylacja DNA czy deregulacja ekspresji genów, również mogą mieć znaczenie prognostyczne. W czasopiśmie Journal of ClinicalOncology opublikowana została ocena klinicznego znaczenia metylacji DNA i informacji genetycznej w OBSz.

···
19.05.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Bezpłatne artykuły

Wyniki leczenia z wykorzystaniem allogenicznej transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych u chorych na ostrą białaczkę szpikową z towarzyszącymi aberracjami (17p)

Chorzy na ostrą białaczkę szpikową (AML; acute myeloid leukemia) z aberracjami 17p (abnl17p) prowadzącymi do mutacji p53 charakteryzują się wybitnie niekorzystnym rokowaniem.

···
8.05.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Przedkliniczne próby leczenia celowanego ostrej białaczki szpikowej i leczenia mieloablacyjnego z wykorzystaniem zmodyfikowanych genetycznie limfocytów T zawierających chimeryczne receptory antygenowe

Postępy w immunoterapii nowotworów umożliwiły wykorzystanie własnych limfocytów T chorych w leczeniu białaczek.

···
23.04.2014 / dr A. Czyż / Edukacja - leczenie wspomagające

Europejskie wytyczne ECIL-4 (2011) dotyczące profilaktyki i leczenia grypy u chorych poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych lub leczonych z powodu ostrej białaczki

Pandemia grypy, która miała miejsce w 2009 roku wywołała wzrost wewnątrzszpitalnych zakażeń wirusem grypy podtypu A/H1N1 w oddziałach hematologicznych i transplantacyjnych na całym świecie.

···
9.04.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Ocena wyników dołączenia gemtuzumabu ozogamycyny do standardowej chemioterapii indukującej u chorych z nowo rozpoznaną ostra białaczką szpikową – meta- analiza prospektywnych randomizowanych badan III fazy

Gemtuzumab ozogamycyny (GO) jest rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym anty-CD33 sprzężonym z calichemycyną.

···
31.03.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Wybrane doniesienia dotyczące ostrej białaczki szpikowej prezentowane na 54 Konferencji ASH

Główne doniesienia dotyczące ostrej białaczki szpikowej (acute myeloid leukemia, AML) prezentowane na 54 Konferencji ASH obejmowały zagadnienia związane z poszukiwaniem możliwości poprawy wyników standardowej chemioterapii i wykorzystaniem nowych leków a także oznaczaniem nowych czynników prognostycznych.

···
26.03.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Profilaktyka przeciwgrzybicza jest zalecana u chorych na MDS i OBSz leczonych azacytydyną w terapii ratunkowej

Nawracające infekcje są przyczyną śmierci chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) i ostrą białaczkę szpikową (OBSz) przechodzących intensywną chemioterapię (idarubicyna w połączeniu z cytarabiną).

···
12.02.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Wysokie dawki arabinozydu cytozyny w leczeniu indukującym umożliwiają poprawę wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej u chorych młodszych (<47r.ż.): Wyniki badania AML-12 grupy EORTC-GIMEMA

Arabinozyd cytozyny (Ara-C) jest podstawowym cytostatykiem stosowanym w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML; acute myeloid leukemia).

···
4.02.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Azacytydyna+gemtuzumab ozogamicyny w terapii starszych chorych na OBSz

W czasopiśmie Blood ukazały się wyniki badania II fazy oceniające skuteczność terapii skojarzonej azacytydyny z gemtuzumabem ozogamicyny (GO) w leczeniu starszych chorych na ostrą białaczkę szpikowa (OBSz).

···
25.11.2013 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Gemtuzumab ozoamycyny stosowany sekwencyjnie w połączeniu ze standardową chemioterapią indukującą u chorych na ostra białaczkę szpikową w starszym przedziale wiekowym. Wyniki randomizowanego badania III fazy konsorcjum EORTC i GIMEMA (AML-17)

Wyniki leczenia AML u osób starszych (>60r.ż.). są nadal gorsze niż w młodszych grupach wiekowych. 

···
kodowanie: projekt: