Portal edukacyjny skierowany do lekarzy onkologów, hematologów i pediatrów dziecięcych oraz opiekunów chorych
27.10.2017 / dr I. Olejnik / Aktualności

Profilaktyka lewofloksacyną indukcji remisji ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

Najczęstszą przyczyną śmiertelności związanej z leczeniem u dzieci i młodzieży z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) pozostają zakażenia. Aż do 4% leczonych dzieci umiera w wyniku infekcji. Zakażenie może wiązać się z trwałym uszkodzeniem narządu, powodować opóźnienie podania chemioterapii lub konieczność jej modyfikacji. Najpoważniejsze zakażenia występują w fazie indukcji remisji.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: