11.07.2017 / dr hab. M. Cioch / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Klofarabina z busulfanem w kondycjonowaniu przed alloHSCT u chorych na ALL

Transplantacja allogeniczna komórek krwiotwórczych (allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, HSCT) jest metodą, która może doprowadzić do wyleczenia chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną (acute lymphoblastic leukemia, ALL), ale niestety wiąże się z częstym występowaniem poważnych powikłań. Ocenia się, że śmiertelność niezwiązana z nawrotem (nonrelapse mortality, NRM) u chorych na ALL, poddanych HSCT po kondycjonowaniu z użyciem napromieniania całego ciała (total body irradiation, TBI), co jest nadal postępowaniem standardowym wynosi 20-45%. 

  • Przepraszamy, wybrany news jest dostępny tylko dla niektórych grup użytkowników. Aby go zobaczyć, zaloguj się.
kodowanie: projekt: