Portal edukacyjny skierowany do lekarzy onkologów, hematologów i pediatrów dziecięcych oraz opiekunów chorych
11.07.2017 / dr hab. M. Cioch / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Klofarabina z busulfanem w kondycjonowaniu przed alloHSCT u chorych na ALL

Transplantacja allogeniczna komórek krwiotwórczych (allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, HSCT) jest metodą, która może doprowadzić do wyleczenia chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną (acute lymphoblastic leukemia, ALL), ale niestety wiąże się z częstym występowaniem poważnych powikłań. Ocenia się, że śmiertelność niezwiązana z nawrotem (nonrelapse mortality, NRM) u chorych na ALL, poddanych HSCT po kondycjonowaniu z użyciem napromieniania całego ciała (total body irradiation, TBI), co jest nadal postępowaniem standardowym wynosi 20-45%. 

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: