Portal edukacyjny skierowany do lekarzy onkologów, hematologów i pediatrów dziecięcych oraz opiekunów chorych
20.06.2017 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Ryzyko wtórnego nowotworu u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną - grupa niskiego ryzyka najbardziej zagrożona

U osób, które były leczone z powodu choroby nowotworowej (childhood cancer survivors CCS) w dzieciństwie, ryzyko wtórnego nowotworu jest większe niż pozostałej populacji. Ryzyko wystąpienia ponownie choroby nowotworowej związane jest z elementami prowadzonego leczenia: radioterapią, podawaniem inhibitorów topoizomerazy II, leków alkilujących, asparaginazy, tiopuryn, a nawet czynnika wzrostu kolonii granulocytów.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: