Portal edukacyjny skierowany do lekarzy onkologów, hematologów i pediatrów dziecięcych oraz opiekunów chorych

Ostre białaczki dziecięce - aktualności

27.03.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Sebastian Giebel: Poprawa wyników leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

Wypowiedź prof. Sebastiana Giebela dotycząca poprawy wyników leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

···
20.03.2017 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Wskaźnik masy ciała u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w chwili rozpoznania a wynik leczenia

W ostatnich czterech dekadach postęp w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci pozwolił uzyskać wynik 5-letniego przeżycia powyżej 90%. Stało się to dzięki postępowi w stratyfikacji protokołów leczenia i udoskonalenie leczenia wspomagającego.

···
28.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Postępy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

Wywiad z prof. Tomaszem Szczepańskim z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

···
23.02.2017 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Połączenie bortezomibu i chemioterapii w leczeniu wznowy/nawrotu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

Znaczącemu postępowi w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci (ALL) w ciągu ostatnich dekad niestety nie towarzyszy podobny wynik w leczeniu nawrotu/wznowy (R/R) tej choroby. U dzieci, u których udaje się uzyskać całkowitą remisję (CR) w przypadku RR ALL długotrwałe całkowite przeżycie waha się od 5% do 50% dla pacjentów w pierwszej lub kolejnych wznowach.

···
16.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jan Styczyński konsultantem krajowym

Prof. Jan Styczyński został mianowany nowym konsultantem krajowym w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.
Serdecznie gratulujemy!

···
16.01.2017 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Zakażenie in utero cytomegalowirusem a ryzyko rozwoju ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

Zakażenia jako czynnik etiologii rozwoju ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci przedstawiane są od lat. Do tej pory badano rolę różnych potencjalnych czynników lecz nie przeprowadzono szeroko zakrojonych badań o charakterze przesiewowym uwzględniających bakterie i wirusy.

···
19.12.2016 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Niedrożność dostępu naczyniowego – czy konieczne jest badanie RTG klatki piersiowej u dzieci z chorobą nowotworową

Leczenie chorób hematologicznych i nowotworów litych u dzieci wymaga założenia centralnego dojścia dożylnego (venous access device – VAD). Jest on wykorzystywany zarówno do podaży leków jak i pobierania krwi do badań.

···
30.11.2016 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Skuteczność i toksyczność podaży dokanałowej liposomalnej postaci cytarabiny - leczenie I linii w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci

W pracy przyjętej do druku w J Pediatr Hematol Oncol. autorzy ze skandynawskiej grupy badawczej przedstawili wyniki prospektywnego, randomizowanego badania oceniającego skuteczność i toksyczność konwencjonalnego leczenia dokanałowego (cytarabina, metotreksat, hydrokortyzon) w porównaniu do podaży liposomalnej postaci arabinozydu cytozyny w pierwszych 60 tygodniach leczenia podtrzymującego remisję, w grupie wysokiego ryzyka ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci.

···
14.11.2016 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Minimalna choroba resztkowa – kliniczna zależność u dzieci z różnymi podtypami ostrej białaczki limfoblastycznej leczonych wg. protokołu opartym na odpowiedzi na leczenie

Poziom minimalnej choroby resztkowej (MRD) mierzony w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) odpowiada, zarówno odpowiedzi na chemioterapię, jak i łącznemu oddziaływaniu białaczki (nowotworu)  i indywidualnej odporności u każdego z pacjentów, regulując tym samym skuteczność leczenia.

···
20.09.2016 / dr Igor Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Rola neurobrazowania u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i zajęciem ośrodkowego układu nerwowego w chwili rozpoznania

W pracy przejętej do druku w Pediatric Blood & Cancer autorzy z Nordyckiej Grupy Badawczej (NOPHO, zrzeszającej Danię, Finlandię, Islandię, Norwegię i Szwecję) przedstawili wyniki retrospektywnej pracy  analizujący neuroobrazowanie u dzieci z ALL z podejrzeniem zajęcia OUN.

···
24.08.2016 / dr I. Olejnik / Aktualności

Hiperleukocytoza – leukafereza u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną

Hiperleukocytoza jest jednym ze stanów nagłych w onkologii. Definiowana jest jako liczba leukocytów (WBC) powyżej 200 x 10(9)/l i jest związana z młodym wiekiem, fenotypem T ALL, rearanżacją KMT2A lub BCR-ABL. U 10 do 20% dzieci przy rozpoznaniu ostrej białaczki występuje hiperleukocytoza i ryzyko objawów leukostazy, objawiającej się jako zespół zaburzeń oddychania, krwawienie śródczaszkowe, udar lub ostre uszkodzenie nerek. Chociaż hiperleukocytoza częściej obserwowana jest u dzieci z ALL to nadlepkość i leukostaza częściej występuje u dzieci z ostra białaczką nielimfoblastyczną.

···
26.07.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Erwinase® (crisantaspasum) objęty refundacją od 1 lipca 2016 roku

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. produkt leczniczy Erwinase ® (crisantaspasum) proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 10000 j.m./fiolkę; 5 fiol. został z dniem 1 lipca 2016 roku objęty refundacją ze środków publicznych w ramach kategorii dostępności refundacyjnej: lek stosowany w chemioterapii we wskazaniu określonym stanem klinicznym:
Oznaczenie załącznika zawierającego zakres wskazań objętych refundacją (wg ICD-10)

···
21.07.2016 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Limfocyty szpiku kostnego – wskaźnik rokowania w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci

W codziennej praktyce, w postawieniu diagnozy ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, w procesie stratyfikacji do grup ryzyka, skupiamy się na immunofenotypie komórek nowotworowych, traktując jako drugorzędne limfocyty szpiku kostnego i całość środowiska immunologicznego toczącego się procesu niekontrolowanego rozrostu komórek.

···
21.06.2016 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Cięcie cesarskie a ryzyko ostrej białaczki dziecięcej – analiza the Childhood Leukemia International Consortium

Dyskusja na temat rozwiązania ciąży drogą cięcia cesarskiego, jego wskazań, dostępności na żądanie, zapewnienia analgezji na czas porodu, stawia nowe pytania o bezpieczeństwo tego zabiegu operacyjnego, zarówno dla matki, ale też, co pozostaje poza najczęściej poruszaną tematyką, dla dziecka.

···
18.05.2016 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Interwencyjne podanie hydrokortyzonu w przypadku działań niepożądanych wywołanych deksametazonem u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną

W pracy przyjętej do druku w Journal of Clinical Oncology autorzy holenderscy przedstawili wyniki randomizowanego, w podwójnie ślepej próbie, badania mającego na celu ocenę wpływu fizjologicznej dawki hydrokortyzonu na niepożądane działanie neuropsychologiczne i metaboliczne w trakcie podaży deksametazonu u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL).

···
11.05.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Grant STRATEGMED dla zespołu pod kierownictwem prof. Tomasza Szczepańskiego

Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce” (PersonALL) to jeden z dziewięciu projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Liderem projektów jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

···
18.04.2016 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Ryzyko zakrzepicy związanej z cewnikiem w żyłach centralnych u dzieci – analiza retrospektywna

W pracy przyjętej do druku w Blood Coagulation and Fibrinolysis  autorzy z Kanady podjęli się analizy  ryzyka zakrzepicy związanej z cewnikiem w żyłach centralnych u dzieci uwzględniając sposób jego założenia, jego rodzaj a także anatomicznej lokalizacji końcówki cewnika.

···
17.03.2016 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Opóźnienie oceny szpiku kostnego po leczeniu indukcyjnym – wpływ na stratyfikację i wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

Ocena minimalnej choroby resztkowej (MRD) na zakończenie leczenia indukującego remisję ostrej białaczki limfo blastycznej (ALL) jest najważniejszym czynnikiem stratyfikacji grup ryzyka nawrotu choroby.

···
24.02.2016 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Czy naprawdę dzieci z ostrą białączką limfoblastyczną i reakcją alergiczną na E. coli Asparaginazę muszą otrzymać Erwiniazę?

W kwietniowym numerze Pediatric Blood& Cancer ukazał się artykuł przedstawiający opracowanie grupy onkohematologów z Tajwanu przedstawiający wyniki leczenia dzieci z ALL u których z powodu poważnej reakcji uczuleniowej na E.coli asparaginazę nie kontynuowano leczenia Erwiniazą w porównaniu do grupy u których kontynuowano podawanie tego preparatu.

···
17.02.2016 / dr A. Książek, prof. T. Szczepański / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Trudny temat w praktyce klinicznej: Pacjent ze izolowaną szpikową wznową ostrej białaczki limfoblastycznej T-komórkowej – przykłady postępowania z perspektywy onkohematologa dziecięcego

W ciągu ostatnich 5 lat w Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu leczono 13 pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową. U 4 z nich doszło do izolowanej szpikowej wznowy choroby.

···
kodowanie: projekt: