Hemostaza.edu.pl: Portal edukacyjny skierowany do lekarzy hematologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych na zakrzepicę, małopłytkowość i skazy krwotoczne, diagnostów laboratoryjnych, chorych z zaburzeniami krzepnięcia oraz ich opiekunów.
28.09.2018 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Małopłytkowość indukowana heparyną (HIT) u chorych w ciężkim stanie klinicznym

Małopłytkowość indukowana heparyną (heparin-induced trombocytopenia, HIT) jest wywołana przez przeciwciała przeciwko kompleksom utworzonym z heparyny i czynnika płytkowego 4 (platelet factor 4, PF4). Przeciwciała te powodują aktywację płytek krwi, komórek śródbłonka naczyniowego, co prowadzi do małopłytkowości i powikłań zakrzepowych. Częstość HIT waha się w zależności od populacji chorych oraz rodzaju stosowanej heparyny od 1 do 5%. Główne czynniki ryzyka wystąpienia choroby to przebyty zabieg operacyjny, płeć żeńska, ekspozycja na heparynę niefrakcjonowaną w porównaniu z drobnocząsteczkową oraz wysokie BMI.

 

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: