Hemostaza.edu.pl: Portal edukacyjny skierowany do lekarzy hematologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych na zakrzepicę, małopłytkowość i skazy krwotoczne, diagnostów laboratoryjnych, chorych z zaburzeniami krzepnięcia oraz ich opiekunów.
28.05.2018 / dr M. Górska - Kosicka / Aktualności

Leczenie drugiej linii u chorych na małopłytkowość immunologiczną

Małopłytkowość immunologiczna (ang. immune thrombocytopenia, ITP) charakteryzuje się izolowaną małopłytkowością, która może prowadzić u niektórych chorych do poważnych krwawień. Leczenie pierwszej linii obejmuje glikokortykosterydy, dożylne immunoglobuliny oraz immunoglobulinę anty-D. Odpowiedź na leczenie pierwszoliniowe występuję u ok. 60-70% chorych leczonych glikokortykosterydami i u ok. 90% chorych otrzymujących immunoglobuliny. Jednak u znacznej części pacjentów odpowiedź jest krótkotrwała i wymagają oni terapii drugiej linii. Jeśli nie zostało to uczynione wcześniej przed wdrożeniem leczenia drugiej linii powinno się potwierdzić rozpoznanie pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (wykluczenie wtórnych małopłytkowości immunologicznych i małopłytkowości nieimmunologicznych).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: