Hemostaza.edu.pl: Portal edukacyjny skierowany do lekarzy hematologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych na zakrzepicę, małopłytkowość i skazy krwotoczne, diagnostów laboratoryjnych, chorych z zaburzeniami krzepnięcia oraz ich opiekunów.
9.03.2017 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Bewacizumab jako nowa opcja terapeutyczna w trombastenii Glanzmanna?

Trombastenia Glanzmanna (tG) to rzadka wrodzona trombocytopatia, spowodowana ilościowym lub jakościowym niedoborem glikoproteiny IIb/IIIa (płytkowego receptora dla fibrynogenu). Defekt agregacji płytek oraz osłabienie skrzepu prowadzą do poważnych objawów krwotocznych, występujących od dzieciństwa. Najczęściej należą do nich krwawienia z nosa, krwotoczne miesiączki oraz krwawienia z przewodu pokarmowego, które mogą być trudne do leczenia, a nawet prowadzić do zgonu.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: