Hemostaza.edu.pl: Portal edukacyjny skierowany do lekarzy hematologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych na zakrzepicę, małopłytkowość i skazy krwotoczne, diagnostów laboratoryjnych, chorych z zaburzeniami krzepnięcia oraz ich opiekunów.
18.01.2017 / dr J. Zdziarska / Aktualności

Podłoże genetyczne wrodzonych makrotrombocytopenii

Wrodzone małopłytkowości stanowią kilka procent wszystkich przypadków małopłytkowości. W niektórych przypadkach obraz kliniczny jest jednoznaczny i pozwala na szybkie postawienie diagnozy (zwykle dzięki obecności małopłytkowości u członków najbliższej rodziny), w niektórych jednak budzi wątpliwości i bywa źródłem pomyłek diagnostycznych i terapeutycznych. Wrodzoną małopłytkowość należy brać pod uwagę w diagnostyce różnicowej w każdym przypadku małopłytkowości immunologicznej.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: