Hemostaza.edu.pl: Portal edukacyjny skierowany do lekarzy hematologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych na zakrzepicę, małopłytkowość i skazy krwotoczne, diagnostów laboratoryjnych, chorych z zaburzeniami krzepnięcia oraz ich opiekunów.
8.05.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Ocena funkcji płytek i ryzyka krwawienia u pacjentów z małopłytkowością

Ryzyko krwawienia u pacjentów z małopłytkowością pochodzenia immunologicznego lub onkologicznego słabo koreluje z liczbą płytek krwi. W badaniu z udziałem pacjentów z małopłytkowością o różnej etiologii, obejmującym sumarycznie niemal 30 000 dni obserwacji, stwierdzono, że klinicznie istotne krwawienia wystąpiły tylko w 25% dni, w których liczba płytek nie przekraczała 5 000/mcl. Ryzyko krwawienia przy liczbie płytek 6-80 000/mcl wynosiło 17% i nie korelowało z głębokością małopłytkowości.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: