Hemostaza.edu.pl: Portal edukacyjny skierowany do lekarzy hematologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych na zakrzepicę, małopłytkowość i skazy krwotoczne, diagnostów laboratoryjnych, chorych z zaburzeniami krzepnięcia oraz ich opiekunów.

Małopłytkowość - aktualności

23.04.2015 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Małopłytkowość w ciążach bliźniaczych – częstość i etiologia

Małopłytkowość występuje u 6-10% wszystkich kobiet ciężarnych, jednak dane dotyczące tego zjawiska pochodzą z badań prowadzonych z udziałem kobiet będących w ciąży pojedynczej. Niewiele wiadomo na temat małopłytkowości w ciążach mnogich.

···
13.04.2015 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Obecność przeciwciał przeciwpłytkowych w mleku matek chorych na małopłytkowość immunologiczną

Małopłytkowość immunologiczna (ITP – immune thrombocytopenic purpura) stanowi 5% wszystkich małopłytkowości w okresie ciąży.

···
17.02.2015 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Znaczenie rokownicze liczby płytek w pierwszej dobie po splenektomii u chorych na małopłytkowość immunologiczną

Splenektomia pozostaje jedyną opcją trwałego wyleczenia małopłytkowości samoistnej (ITP – immune thrombocytopenic purpura) o udowodnionej skuteczności, popartej wieloletnim doświawczeniem klinicznym.

···
26.01.2015 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Ryzyko zakrzepicy żylnej i tętniczej u chorych na małopłytkowość samoistną

U chorych na małopłytkowość immunologiczną (ITP – immune thrombocytopenic purpura), paradoksalnie, poza tendencją do krwawień obserwuje się również zwiększoną tendencję do zakrzepicy. Brakuje jedna szeroko zakrojonych badań wyjaśniających ten związek.

···
11.12.2014 / dr J. Zdziarska / Aktualności

Wyniki wieloośrodkowego badania klinicznego trzech różnych dawek rytuksymabu w leczeniu małopłytkowości immunologicznej

Według piśmiennictwa doraźna skuteczność rytuksymabu (RTX) w leczeniu małopłytkowości immunologicznej (ITP) wynosi około 60%.

···
10.11.2014 / dr J.Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Długoterminowe stosowanie romiplostymu u dzieci

Małopłytkowość immunologiczna (ITP) u dzieci rzadko wymaga interwencji, jednak w części przypadków może przechodzić w postać przewlekłą i stwarzać konieczność leczenia farmakologicznego, a nawet splenektomii.

···
6.10.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Rekombinowany aktywny czynnik VII w leczeniu krwawień u chorych na trombastenię Glanzmanna

Trombastenia Glanzmanna (TG) jest bardzo rzadką trombocytopatią, u której podłoża leży ilościowy lub jakościowy defekt płytkowej glikoproteiny (GP) IIb/IIIa. Choroba może mieć ciężki przebieg kliniczny. W leczeniu krwawień stosuje się w pierwszej linii przetoczenia koncentratu krwinek płytkowych (KKP), kwas traneksamowy oraz hemostatyki miejscowe.

···
10.09.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Analogi receptora trombopoetyny w pierwszej linii leczenia małopłytkowości samoistnej?

Leczenie pierwszej linii małopłytkowości samoistnej (ITP) glikokortykosteroidami rzadko prowadzi do trwałej remisji choroby, pomimo wstępnej dobrej odpowiedzi w zakresie liczby płytek.

···
1.08.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Związek małopłytkowości immunologicznej z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

W przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (UC - ulcerative colitis) obserwuje się wiele objawów pozajelitowych. Do hematologicznych manifestacji UC zalicza się głównie niedokrwistość hemolityczną, choć obserwuje się również przypadki małopłytkowości immunologicznej (ITP).

···
10.07.2014 / dr J. Zdziarska / Aktualności

Związek liczby płytek krwi z wiekiem

Płytki krwi zostały po raz pierwszy opisane pod koniec XIX wieku przez włoskiego lekarza i badacza Giulia Bizzozero (jest on również odkrywcą bakterii Helicobacter pylori). Metody liczenia elementów morfotycznych krwi były bardzo niedokładne aż do połowy XX wieku, a liczbę płytek uznawano za prawidłową w przedziale od 130-350 do 500-900 x 109/l Dopiero opracowanie automatycznych analizatorów pozwoliło na precyzyjne określenie normy.

···
3.07.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Romiplostym u dzieci z oporną małopłytkowością immunologiczną

Wprowadzenie analogów receptora trombopoetyny do terapii małopłytkowości immunologicznej (ITP) było wielkim przełomem w leczeniu tej choroby. Romiplostym i eltrombopag są zarejestrowane obecnie do leczenia opornej ITP (u pacjentów nieodpowiadających na splenektomię po niepowodzeniu innych leków, oraz w terapii drugiej linii w razie przeciwwskazań do splenektomii). Eltrombopag jest dodatkowo zarejestrowany do leczenia małopłytkowości w przebiegu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C, w celu umożliwienia rozpoczęcia lub kontynuowania optymalnej terapii opartej na interferonie.

···
8.05.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Ocena funkcji płytek i ryzyka krwawienia u pacjentów z małopłytkowością

Ryzyko krwawienia u pacjentów z małopłytkowością pochodzenia immunologicznego lub onkologicznego słabo koreluje z liczbą płytek krwi. W badaniu z udziałem pacjentów z małopłytkowością o różnej etiologii, obejmującym sumarycznie niemal 30 000 dni obserwacji, stwierdzono, że klinicznie istotne krwawienia wystąpiły tylko w 25% dni, w których liczba płytek nie przekraczała 5 000/mcl. Ryzyko krwawienia przy liczbie płytek 6-80 000/mcl wynosiło 17% i nie korelowało z głębokością małopłytkowości.

···
8.04.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Eltrombopag u chorych z marskością wątroby w przebiegu zakażenia wirusem HCV

Małopłytkowość jest częstym powikłaniem przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZWC).

···
24.03.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Plamica zakrzepowa małopłytkowa w okresie okołoporodowym

Plamica zakrzepowa małopłytkowa (TTP – thrombotic thrombocytopenic purpura) jest stanem zagrożenia życia. Charakteryzuje się mikroangiopatią zakrzepową spowodowaną wewnątrznaczyniową agregacją płytek krwi na tle wrodzonego lub nabytego (autoimmunologicznego) niedoboru ADAMTS13, enzymu rozkładającego duże multimery czynnika von Willebranda.

···
13.02.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Skale klinicznego prawdopodobieństwa małopłytkowości poheparynowej

Diagnostyka małopłytkowości poheparynowej (HIT, heparin induced thrombocytopenia) jest bardzo trudna, głównie z uwagi na niejasny obraz kliniczny, trudności z wykluczeniem innych potencjalnych przyczyn małopłytkowości oraz niewielką swoistość dostępnych przesiewowych testów laboratoryjnych względem klinicznie istotnych przeciwciał klasy IgG, skierowanych przeciw kompleksowi heparyna-czynnik płytkowy 4.

···
12.01.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Małopłytkowość poheparynowa – pułapki diagnostyczne

Małopłytkowość poheparynowa (HIT, heparyn induced thrombocytopenia) bywa wyzwaniem diagnostycznym i terapeutycznym.

···
27.12.2013 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Wpływ rituksymabu na skuteczność szczepień u pacjentów z małopłytkowością immunologiczną

Stosowanie rituksymabu jest jedną z metod leczenia małopłytkowości immunologicznej (ITP), której skuteczność w badaniach klinicznych sięga 60% (odpowiedź bezpośrednia) oraz 20% (odpowiedzi długotrwałe).

···
18.11.2013 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Małopłytkowości polekowe

Małopłytkowości polekowe są rzadko rozpoznawane, choć mogą prowadzić do poważnych powikłań krwotocznych i nieprawidłowych terapii (zwykle są leczone jako ITP). Liczne leki mogą powodować małopłytkowość w różnych mechanizmach.

···
14.10.2013 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Rozmiar płytek krwi – użyteczny parametr w różnicowaniu między wrodzonymi małopłytkowościami a małopłytkowością immunologiczną?

Różnicowanie wrodzonych małopłytkowości z małopłytkowością immunologiczną (ITP) jest trudnym problemem klinicznym.

···
1.10.2013 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Testy agregacji płytek – podstawowe narzędzie w diagnostyce trombocytopatii

Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń funkcji płytek (trombocytopatii) jest trudna, czasochłonna i słabo wystandaryzowana.

···
kodowanie: projekt: