Streszczenia

WYKŁADOWCY
Streszczenia wykładów (do 3600 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać do dnia 15.04.2018 r. na adres streszczenia@hematoonkologia.pl.
Prace pełnotekstowe do Acta Haematologica Polonica prosimy przesyłać do dnia 15.04.2018 r. na adres acta.haematologica@gmail.com.

PROWADZĄCY SESJE/UCZESTNICY DYSKUSJI
Prace pełnotekstowe (do 10 MB) do Acta Haematologica Polonica prosimy przesyłać do dnia 15.04.2018 r. na adres acta.haematologica@gmail.com.

UCZESTNICY KONFERENCJI
Streszczenia prac oryginalnych w języku polskim lub angielskim (do 3600 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać do do dnia 15.04.2018 r. poprzez moduł przesyłania streszczeń.
O kwalifikacji pracy do prezentacji ustnej lub plakatowej uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 20 kwietnia 2018 r.