Program / programme

8:00
rejestracja uczestników
Sesje Przedkonferencyjne
8:30 - 9:30
Polska Grupa Szpiczakowa
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Anna Dmoszyńska (Lublin, Polska)
8:30 - 8:40
Krótka prezentacja aktywności działania Polskiej Grupy Szpiczakowej
Prof. dr hab. Anna Dmoszyńska (Lublin, Polska)
8:40 - 8:50
Aktualizacja obserwacji chorych leczonych lenalidomidem - w imieniu PGSz
Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz (Wrocław, Polska)
8:50 - 9:00
Zbiorcze doświadczenia dotyczące terapii talidomidem chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce
Dr hab. Nobert Grząśko (Lublin, Polska)
9:00 - 9:10
Wczesna odpowiedź i toksyczność na leczenie protokołami z karfilzomibem chorych na szpiczaka dużego ryzyka, opornych na leczenie - rutynowa praktyka kliniczna – w imieniu PGSz w Polsce
Dr Adam Walter-Croneck (Lublin, Polska)
9:10 - 9:20
Pierwotna i wtórna białaczka plazmatyczno-komórkowa – wskaźniki prognostyczne - w imieniu PGSz
Dr hab. Artur Jurczyszyn (Kraków, Polska)
9:20 - 9:30
Dyskusja
9:30 - 10:30
Nordycka Grupa Szpiczakowa
(sesja w języku angielskim)
Przewodniczący:
Prof. Hareth Nahi (Sztokholm, Szwecja)
9:30 - 9:45
The Nordic Multiple Myeloma Study Group
Prof. Hareth Nahi (Sztokholm, Szwecja)
9:45 - 10:00
The importance of real-world data in multiple myeloma - results from the Danish National Multiple Myeloma Registry
Prof. Annette Juul Vangsted (Kopenhaga, Dania)
10:00 - 10:15
The experience of NMSG in Baltic region
Prof. Valdas Pečeliūnas (Wilno, Litwa)
10:10 - 10:30
MAGNOLIA – cooperative study of NMSG
Prof. Thomas Lund (Odense, Dania)
10:30 - 11:30
Dyskusja Panelowa - Szpiczak plazmocytowy
(sesja w języku angielskim)
Moderatorzy:
Prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak (Warszawa, Polska)
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska)


Uczestnicy dyskusji:
Prof. dr hab. Anna Dmoszyńska (Lublin, Polska)
Prof. Hareth Nahi (Sztokholm, Szwecja)
Prof. Annette Juul Vangsted (Kopenhaga, Dania)
Prof. Torben Plesner (Kopenhaga, Dania)
Prof. Roman Hajek (Ostrava, Czechy)
Prof. Valdas Pečeliūnas (Wilno, Litwa)
Prof. Thomas Lund (Odense, Dania)
11:30 - 11:45
Przerwa kawowa
 
11:45 - 12:45
Warsztaty Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego - RODO w hematologii
Przewodniczący:
Dr hab. Dominik Dytfeld (Poznań, Polska)
RODO - wyzwanie dla branży medycznej - wstęp do zagadnienia
Mec. Mateusz Faron (Poznań, Polska)
Obowiązki podmiotów leczniczych oraz sponsorów badań klinicznych w warunkach RODO
Szymon Matylla (Poznań, Polska)
Regulacje RODO w odniesieniu do rejestrów medycznych
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka (Warszawa, Polska),
Dr Jerzy Gryglewicz (Warszawa, Polska)
Lunch boxy
Otwarcie konferencji
12:45 - 13:45
Otwarcie konferencji
Sesja plenarna I - ostre białaczki szpikowe / zespoły mielodysplastyczne
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Andrzej Deptała (Warszawa, Polska)
Prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki (Gliwice, Polska)
12:45 - 13:05
Precision Medicine in Acute Myeloid Leukemia – Fact or Fiction?
Prof. Lars Bullinger (Berlin, Niemcy)
13:05 - 13:25
Wyniki leczenia chorych z zespołami mielodysplastycznymi niskiego i pośredniego 1 ryzyka
Prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak (Wrocław, Polska)
13:25 - 13:45
Czy stoimy u progu leczenia spersonalizowanego w AML?
Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbowska (Łódź, Polska)
13:45 - 14:30
Pfizer Sesja satelitarna
Optymalne miejsce Bosutynibu w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej
Prowadzenie:
Dr hab. Joanna Góra-Tybor (Warszawa, Polska)
13:45 - 14:10
Miejsce Bosutynibu w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej
Dr hab. Tomasz Sacha (Kraków, Polska)
14:10 - 14:30
Bosutynib - wyjątkowy profil bezpieczeństwa i tolerancji
Dr hab. Sebastian Szmit (Warszawa, Polska)
14:30 - 15:30
Sesja plenarna II - immunologia i hematoonkologia doświadczalna
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Bogusław Machaliński (Szczecin, Polska)
Prof. dr hab. Jacek Roliński (Lublin, Polska)
14:30 - 14:50
Tumor evolution in Burkitt lymphomagenesis
Dr Sandrine Sander (Heidelberg, Niemcy)
14:50 - 15:10
Rola arginazy-1 w rozwoju przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej
Prof. dr hab. Dominika Nowis (Warszawa, Polska)
15:10 - 15:30
Mechanizmy ucieczki spod nadzoru immunologicznego w klasycznym chłoniaku Hodgkina
Prof. dr hab. Przemysław Juszczyński (Warszawa, Polska)
15:30 - 15:45
Przerwa kawowa
15:45 - 16:45
Sesja edukacyjna - szpiczak plazmocytowy
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Anna Dmoszyńska (Lublin, Polska)
Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz (Wrocław, Polska)
15:45 - 16:05
Daratumumab for Treatment of Multiple Myeloma
Prof. Torben Plesner (Kopenhaga, Dania)
16:05 - 16:25
Experimental immunotherapy in multiple myeloma
Prof. Hareth Nahi (Sztokholm, Szwecja)
16:25 - 16:45
Multiple Myeloma - A Quick Reflection on the Fast Progress
Prof. Roman Hajek (Ostrawa, Czechy)
16:45 - 17:30
Celgene Sponsorowana sesja edukacyjna
IMiDs Foundation - dziś i jutro terapii MM
Prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak (Warszawa, Polska)
Dr hab. Dominik Dytfeld (Poznań, Polska)
17:30 - 17:45
Przerwa kawowa
17:45 - 18:30
Amgen Sesja satelitarna
Czy leczenie szpiczaka plazmocytowego w drugiej linii może być tak samo skuteczne jak w pierwszej?
Prowadzenie:
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska)
17:45 - 18:10
Karfilzomib – leczenie kontynuowane jako optymalna opcja terapeutyczna dla chorych na szpiczaka plazmocytowego
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska)
18:10 - 18:30
Karfilzomib - leczenie kontynuowane - czy zawsze?
Dr hab. Dominik Dytfeld (Poznań, Polska)
18:35 - 20:00
Uroczystość otwarcia
Wykład inauguracyjny: przewlekła białaczka limfocytowa
Prof. Francesc Bosch (Barcelona, Hiszpania)
8:30 - 10:00
Sesja edukacyjna - nowotwory mieloproliferacyjne
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Andrzej Hellmann (Gdańsk, Polska)
Dr hab. Marek Hus (Lublin, Polska)
8:30 - 9:00
Aktywacja szlaku JAK-STAT w nowotworach hematologicznych - możliwości terapii
Dr hab. Joanna Góra-Tybor (Warszawa, Polska)
9:00 - 9:30
Próby eliminacji białaczkowych komórek macierzystych w przewlekłej białaczce szpikowej
Dr hab. Tomasz Sacha (Kraków, Polska)
9:30 - 10:00
Zastosowanie sekwencjonowania następnej generacji do rozszyfrowania klinicznego i genetycznego obrazu nietypowych nowotworów mieloproliferacyjnych
Dr Tomasz Stokłosa (Warszawa, Polska)
10:00 - 10:45
Novartis Sesja satelitarna
Personalizacja leczenia chorych na przewlekłe choroby mieloproliferacyjne
Prof. Alessandro M. Vannucchi (Florencja, Włochy)
10:45 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 11:45
Dyskusja z panelem ekspertów - nowotwory mieloproliferacyjne
Moderatorzy:
Dr hab. Tomasz Sacha (Kraków, Polska)
Dr hab. Joanna Góra-Tybor (Warszawa, Polska)


Uczestnicy dyskusji:
Prof. dr hab. Wiesław Wiktor Jędrzejczak (Warszawa, Polska)
Dr hab. Maria Cioch (Lublin, Polska)
Dr Tomasz Stokłosa (Warszawa, Polska)
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska)
Prof. dr hab. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa, Polska)
Prof. dr hab. Andrzej Hellmann (Gdańsk, Polska)
11:45 - 12:30
Alexion Sesja satelitarna
Prowadzenie:
Prof. dr hab. Wiesław Wiktor Jędrzejczak (Warszawa, Polska)
11:45 - 12:05
Od objawów do rozpoznania PNH
Prof. dr hab. Maria Podolak - Dawidziak (Wrocław, Polska)
12:05 - 12:25
Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii
Prof. dr hab. Jadwiga Dwilewicz - Trojaczek (Warszawa, Polska)
12:25 - 12:30
Dyskusja
12:30 - 12:55
Obiad
12:55 - 14:10
Sesja plenarna III:
Ostre i przewlekłe limfoproliferacje
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Wiesław Wiktor Jędrzejczak (Warszawa, Polska)
Prof. dr hab. Dariusz Wołowiec (Wrocław, Polska)
12:55 - 13:20
Białaczka włochatokomórkowa - 2018
Prof. dr hab. Tadeusz Robak (Łódź, Polska)
13:20 - 13:45
Chłoniak z komórek płaszcza: postępy biologii klinicznej i podejść leczniczych
Prof. dr hab. Jan Walewski (Warszawa, Polska)
13:45 - 14:10
Trendy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych
Prof. dr hab. Sebastian Giebel (Gliwice, Polska)
14:10 - 14:55
Roche Sesja satelitarna:
Postępy i perspektywy w leczeniu chłoniaków indolentnych
Prowadzenie:
Prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda (Warszawa, Polska)
14:10 - 14:25
Aktualne możliwości leczenia chorych na PBL z chorobami współistniejącymi
Prof. dr hab. Tadeusz Robak (Łódź, Polska)
14:25 - 14:40
Obinutuzumab w praktyce klinicznej - doświadczenia z polskich ośrodków
Dr Monika Długosz-Danecka (Kraków, Polska)
14:40 - 14:55
Co zmienia obinutuzumab w leczeniu chorych na chłoniaka grudkowego?
Prof. dr hab. Iwona Hus (Lublin, Polska)
14:55 - 15:10
Przerwa kawowa
15:10 - 15:55
Janssen Oncology Satelitarna sesja edukacyjna:
Nowa era w leczeniu PBL - potrzeby kliniczne a możliwości
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Tadeusz Robak (Łódź, Polska)
15:10 - 15:25
Światowe standardy - leczenie PBL w erze leków celowanych
Prof. dr hab. Tadeusz Robak (Łódź, Polska)
15:25 - 15:40
Potrzeby kliniczne chorych z PBL w Polsce
Prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak (Warszawa, Polska)
15:40 - 15:55
Jak najlepiej wykorzystać możliwości leczenia ibrutynibem w ramach programu lekowego dla chorych na PBL?
Dr Marek Dudziński (Rzeszów, Polska)
15:55 - 16:15
Sandoz Spotkanie z Ekspertem
Prowadzenie:
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska)
Leczenie chłoniaków indolentnych - obecny stan w Europie
Prof. Christian Buske (Ulm, Niemcy)
Panel dyskusyjny - przewlekła białaczka limfocytowa
Moderatorzy:
Prof. dr hab. Iwona Hus (Lublin, Polska)
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska)


Uczestnicy panelu dyskusyjnego:
Prof. dr hab. Tadeusz Robak (Łódź, Polska)
Prof. dr hab. Jan Walewski (Warszawa, Polska)
Prof. dr hab. Tomasz Wróbel (Wrocław, Polska)
Prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak (Warszawa, Polska)
Prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda (Warszawa, Polska)
17:15 - 17:30
Przerwa kawowa
17:30 - 18:30
Panel dyskusyjny - Rola przeszczepiania allogenicznego w leczeniu chorych na chłoniaki
Moderatorzy:
Prof. dr hab. Tomasz Wróbel (Wrocław, Polska)
Prof. dr hab. Sebastian Giebel (Gliwice, Polska)


Uczestnicy panelu dyskusyjnego:
Prof. dr hab. Krzysztof Warzocha (Warszawa, Polska)
Prof. dr hab. Maciej Zaucha (Gdynia, Polska)
Dr hab. Anna Czyż (Wrocław, Polska)
Dr hab. Lidia Gil (Poznań, Polska)
18:30 - 19:00
Sesja plakatowa
Przewodniczący:
Dr hab. Jarosław Piszcz (Białystok, Polska)
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur (Wrocław, Polska)
9:00 - 10:00
Referaty ustne
Przewodniczący:
Dr hab. Jacek Tabarkiewicz (Rzeszów, Polska)
Prof. dr hab. Irena Frydecka (Wrocław, Polska)
Prof. dr hab. Przemysław Juszczyński (Warszawa, Polska)
Występowanie wtórnych nowotworów podczas leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej ibrutynibem i idelalizybem – analiza retrospektywna Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG)
Bartosz Puła i wsp. (Warszawa, Polska)
HLA-G induce subpopulation of T-regulatory cells in chronic lymphocytic leukemia
Michał Chojnacki i wsp. (Lublin, Polska)
High serum levels of Dkk -1 correlates with increased bone resorption, advanced disease stage and poor survival in newly diagnosed patients with multiple myeloma
Maciej Korpysz i wsp. (Lublin, Polska)
Mutations in ASXL1 Are Frequent In Chronic Myeloid Leukemia Patients Resistant To Tyrosine Kinase Inhibitors But Not In Patients With Optimal Response
Marcin M. Machnicki i wsp. (Warszawa, Polska)
SYK inhibition induced apoptosis, differentiation and reduced clonogenic potential of AML cells
Anna Polak i wsp. (Warszawa, Polska)
Sesja plenarna IV:
Radioterapia w praktyce hematologicznej
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Elżbieta Starosławska (Lublin, Polska)
Dr Janusz Meder (Warszawa, Polska)
10:00 - 10:30
Rola radioterapii w leczeniu chłoniaka Hodgkina i białaczek
Dr Krzysztof Paprota (Lublin, Polska)
10:30 - 11:00
Nowoczesne techniki w radioterapii protonowej
Dr Renata Kopeć (Kraków, Polska)
11:00 - 11:30
Zastosowanie FDG PET/CT w diagnostyce oraz planowaniu i monitorowaniu leczenia w hematoonkologii
Dr hab. Beata Chrapko (Lublin, Polska)
11:30 - 12:00
Nagroda dla najlepszej prezentacji ustnej i plakatowej
Zamknięcie konferencji