Patronat / patronage

Patronat naukowy

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów PTHiT
Klub Młodego Hematologa Klub Młodego Hematologa

Patronat medialny

hematoonkologia.pl Hematoonkologia.pl