Polska Szkoła Hematologii

20-21 października 2016
zapisz się >

Aktualności

Parking i transport

Bezpłatny parking udostępniony jest do Państwa dyspozycji w podziemiach Kina Stylowy. Zapewniamy również transport autobusowy na miejsce konferencji na trasie:

I dzień konferencji 20.10.2016
nazwa autobusu: Polska Szkoła Hematologii

14:00 trasa: hotel Artis - Hotel Mercure (14:15) - Kino Stylowy
19:30 trasa: Kino Stylowy - Hotel Koronny
23:00 trasa: hotel Koronny - Hotel Mercure - Hotel Artis

II dzień konferencji 21.10.2016
nazwa autobusu: Polska Szkoła Hematologii

7:30 trasa: hotel Artis - Hotel Mercure (7:45) - Kino Stylowy
10:00 trasa: hotel Artis - Hotel Mercure - Kino Stylowy
18:15 trasa: Kino Stylowy - Hotel Mercure - Hotel Artis

Prof. Norbert Schmitz gościem honorowym PSH

Podczas Konferencji wykład inauguracyjny pt.: „Therapy of malignant lymphoma in 2016” wygłosi prof. Norbert Schmitz (Niemcy).

Profesor Schmitz jest autorem i współautorem 420 streszczeń zjazdowych i 50 rozdziałów w książkach. Profesor jest głównym badaczem wielu badaniach klinicznych skupiających się na terapii chłoniaków, a jego praca zaowocowała ponad 300 publikacjami naukowymi w renomowanych krajowych oraz międzynarodowych czasopismach. W latach 1992-1998 powierzona mu została funkcja sekretarza European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), a w latach 1998-2004 był przewodniczącym grupy roboczej Working Party Lymphoma działającej przy EBMT. Od 2005 roku profesor Schmitz pełni obowiązki przewodniczącego podkomisji ds. chłoniaka T-komórkowego w ramach Working Party Lymphoma.

Weź udział w konferencji
20-21 października 2016
Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”
ul. Odrodzenia 9
Zamość
e-mail: info@med-space.pl

List

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w jesiennej sesji Polskiej Szkoły Hematologii, która odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 r. w Zamościu.

Polska Szkoła Hematologii działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transplantologii od 1996 roku. Jej twórcą i Przewodniczącym jest prof. Jerzy Hołowiecki. PSH organizowana była cyklicznie podczas 2 sesji szkoleniowych: wiosennej i jesiennej, przez wiele lat w Wiśle, potem w Warszawie. Po krótkiej przerwie, na zaproszenie dr Sławomira Górnika, zagości w Zamościu.

Podczas Konferencji wykład inauguracyjny pt.: „Therapy of malignant lymphoma in 2016” wygłosi prof. Norbert Schmitz (Niemcy). Tradycyjnie do udziału w konferencji zostali zaproszeni wybitni hematolodzy z Polski, których wykłady zapewnią wysoki poziom merytoryczny. Specjaliści reprezentujący polskie ośrodki omówią uaktualnienia do zaleceń postępowania w oparciu o programy PALG i PLRG.

Zamość jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa lubelskiego. Za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany „perłą renesansu”. Budowany jako miasto idealne, na wzór miast włoskich, nazywany jest też Padwą Północy. W 1992 r. wpisany został na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Mamy nadzieję, że Konferencja w Zamościu przyczyni się do wzbogacenia wiedzy oraz stworzy okazję do dyskusji i owocnej wymiany poglądów.

prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki
prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
dr Sławomir Górnik