III międzynarodowa konferencja szkoleniowa

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna

11 - 13 maja 2018 r., Kazimierz Dolny
zapisz się >

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego serdecznie zapraszam do udziału w III Międzynarodowej Konferencji „Hematologia Kliniczna i Doświadczalna”, która odbędzie się w dniach 11-13.05.2018 w Kazimierzu Dolnym. Tradycją Konferencji stały się sesje przedkonferencyjne, spotkania robocze, warsztaty oraz dyskusje panelowe. W tym roku chciałbym zaprosić między innymi do spotkania Polskiej Grupy Szpiczakowej z przedstawicielami Nordyckiej Grupy Szpiczakowej. Przewodniczący grup wraz z liderami projektów zaprezentują najważniejsze osiągnięcia obu grup roboczych, a w panelu dyskusyjnym podsumujemy również możliwości współpracy między Polską, a Nordycką Grupą Szpiczakową.

Wykład inauguracyjny wygłosi Prof. Francesc Bosch, kierownik słynnej Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Barcelonie, który jest jednym z najwybitniejszych hematologów zajmujących się przewlekłą białaczką limfocytową oraz planowaniem innowacyjnych badań klinicznych tzw. badań klinicznych nowej generacji, bazujących na profilu molekularnym chorych celem personalizacji leczenia. Sesje edukacyjne i plenarne będą przeplatane panelami dyskusyjnymi, w których eksperci będą dyskutować, a niekiedy się spierać w odniesieniu do kontrowersyjnych tematów w hematoonkologii. Odrębną sesję poświęcimy zastosowaniu najnowszych metod radioterapii w hematoonkologii, z uwzględnieniem obiecującej terapii protonowej. Na wyróżnienia mogą tradycyjnie liczyć Autorzy najlepszych wystąpień ustnych oraz prac plakatowych. Konferencja odbędzie się pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Serdecznie zapraszam do Kazimierza Dolnego nad Wisłą.

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
Koordynator Programu i Przewodniczący Komitetu Naukowego
III Międzynarodowej Konferencji „Hematologia Kliniczna i Doświadczalna”

Aktualności

Przedłużamy termin przesyłania streszczeń

Ostateczny termin przesłania streszczeń to 15.04.2018 r. O kwalifikacji pracy do prezentacji ustnej lub plakatowej uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 20 kwietnia 2018r.


Wytyczne dotyczące streszczeń wysyłanych na Konferencję

Komitet Naukowy Konferencji zachęca do składania streszczeń oryginalnych materiałów naukowych, które nie zostały opublikowane do czasu, w którym upływa termin wysyłania prac. Streszczenia prac mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. Liczba znaków: do 3600 ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi. Prace będą kwalifikowane do sesji doniesień ustnych lub sesji plakatowej. Dla Autorów najlepszych doniesień planowane są nagrody.

Weź udział w konferencji
11-13 maja 2018 r.
Hotel Król Kazimierz
ul. Puławska 86
Kazimierz Dolny nad Wisłą

Certyfikat
Infarma