8
marca

Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej I 8 marca, Warszawa

rok: 2019 czas trwania: 1 dni

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej, które odbędzie się 8 marca, w Hotelu InterContinental w Warszawie w ramach 9. konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment.

PROGRAM

09.45 - 10.10

Rola arginazy-1 w rozwoju przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej
Prof. Dominika Nowis
Zakład Medycyny Genomowej i Laboratorium Medycyny Doświadczalnej,
Centrum Nowych Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10:10 - 10:30

Podsumowanie badań PGSz dotyczących daratumumabu
Prof. Krzysztof Jamroziak
Klinika Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

10.30 - 10.45

Podsumowanie badań translacyjnych w ramach PGSz
Prof. Krzysztof Giannopoulos
Oddział Hematologiczny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej,
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10:45 - 11:10

Wpływ daratumumabu na wyniki badań przedtransfuzyjnych i praktyczne aspekty skutecznego i bezpiecznego przetaczania
Prof. Ewa Brojer
Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

11.10 - 11.25

Efekty leczenia za pomocą autologicznego przeszczepiania szpiku pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym z delecją 17p
Dr hab. n. med. Jarosław Czyż
Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

11:25 - 11:45

Dostęp do lenalidomidu i pomalidomidu w nowym programie lekowym
Prof. Krzysztof Giannopoulos
Oddział Hematologiczny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej,
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11:45 - 12:00

Szpiczak plazmocytowy pierwotnie oporny na leczenie trójlekową terapią - badanie międzynarodowe
Prof. Artur Jurczyszyn
Katedra i Klinika Hematologii UJ CM w Krakowie

12:00 - 12:15

Komunikaty PGSz

ikona Info Oficjalna strona 9. konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment

Wróć do kalendarza
kodowanie: projekt: