21
marca

Scientific Exchange International Conference on Hodgkin Lymphoma I Warszawa

rok: 2019 czas trwania: 1 dni zakończenie: 2019-03-22

Szanowni Państwo,

Pragnę zaprosić do udziału w konferencji naukowej organizowanej w dniach 21-22 marca 2019 r. w Warszawie poświęconej dyskusji nt. optymalnego postępowania u chorych na nawrotowego / opornego na leczenie chłoniaka Hodgkina.

W ostatnim czasie opublikowano szereg nowych danych, które implikują nowe podejście do leczenia chorych, u których możliwości postępowania były do niedawna stosunkowo ograniczone. Dotyczy to zarówno nowych leków, jak i optymalizacji sekwencji terapeutycznych z uwzględnieniem allotransplantacji komórek krwiotwórczych.

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów, omówienia danych i dyskusji w gronie międzynarodowych oraz polskich ekspertów; udział w konferencji potwierdził profesor Craig Moskowitz oraz profesor Anna Sureda.

Wierzę, że konferencja będzie inspirująca i pożyteczna naukowo dla naszego środowiska hematoonkologów i stanie się początkiem podobnych spotkań i dyskusji w przyszłości.

Z poważaniem

Jan Walewski 
Dyrektor
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego
ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa
 

PROGRAM

March 21st

 18:00

Registration

19:00

Dinner

March 22nd

 

PET imaging in Hodgkin Lymphoma (Pre-conference Session)

8:15 - 8:45

Clinical approach to PET in Hodgkin Lymphoma
prof. T. Wróbel

 8:45 - 9:30

Meet-the-Expert: PET scanning – how to interpret the data?
dr B. Małkowski

9:30 - 10:00

Coffee break

10:00 - 10:10

Conference Opening
prof. J. Walewski

10:10 - 10:40

Defining challenges in relapsed/refractory Hodgkin lymphoma
prof. C. Moskowitz (US)

10:40 - 10:50

Curative intention therapy in post-ASCT relapsed/refractory Hodgkin Lymphoma – Pros & cons of targeted & immune-therapy vs allo-SCT in SCT-eligible patients
introduction and discussion facilitated by prof. C. Moskowitz

10:50 - 11:05

Focus on SCT
prof. S. Giebel

11:05 - 11:20

Focus on non-SCT
prof. A. Sureda (Spain)

11:20 - 11:30

Discussion

11:30 - 11:50

Management of relapsed/refractory classical Hodgkin Lymphoma in transplant-ineligible patients
prof. J. Walewski

11:50 - 12:05

Coffee break

12:05 - 12:25

Emerging new therapies for relapsed/refractory Hodgkin Lymphoma
prof. W. Jurczak

12:25 - 12:45

Considering consolidation after ASCT
dr E. Paszkiewicz-Kozik

12:45 - 13:05

Polish experience with brentuximab vedotin
prof. A. Czyż

13:05 - 13:35

Case reports
session moderated by prof. T. Wróbel & prof. A. Pluta

13:35 - 13:55

Patient perspective

13:55 - 14:15

Coffee break

14:15 - 15:15

Managing challenges in relapsed/refractory Hodgkin lymphoma
Debate chaired by prof. C. Moskowitz and prof. J. Walewski
  • prof. S. Giebel
  • prof. W. Jurczak
  • prof. A. Sureda
  • prof. T. Wróbel
  • prof. J. Zaucha

15:15 - 15:30

Closing remarks
prof. J. Walewski

15:30

Lunch
 
 

 

Wróć do kalendarza
kodowanie: projekt: