12
kwietnia

IX Warsztaty MDS I Warszawa

rok: 2019 czas trwania: 1 dni

Serdecznie  zapraszamy na spotkanie Warsztaty MDS, które odbędzie się w terminie 12 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

 

PROGRAM

9:00 - 9:10
OTWARCIE WARSZTATÓW
Prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
9:10 - 10:10
SESJA 1
Przewodniczący: Prof. Wiesław W. Jędrzejczak, Prof. Grzegorz Basak, Prof. Lidia Gil
9:10 - 9:35

Monoklonalna hematopoeza (CHIP)
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

9:35 - 10:00

Zmiany molekularne u chorych na MDS
Prof. Lidia Gil

10:00 - 10:10 Dyskusja
10:10 - 10:25 Przerwa kawowa
10:25 - 12:00
SESJA 2
Przewodniczący: Prof. Maria Podolak-Dawidziak, Doc. dr. hab. Beata Stella-Hołowiecka
10:25 - 10:50

Diagnostyka różnicowa niedokrwistości syderoblastycznych
Prof. Maria Podolak-Dawidziak

10:50 - 11:15

Nowe leki w leczeniu niedokrwistości u chorych na MDS
Dr hab. Beata Stella-Hołowiecka

11:15 - 11:40

Nocna napadowa hemoglobinuria-ocena efektywności leczenia ekulizumabem
Prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

11:40 - 11:50

Opis przypadku
Dr Alina Urbanowicz

11:50 - 12:00

Dyskusja

12:00 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 14:00

SESJA 3
Przewodniczący: Prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Prof. Agnieszka Wierzbowska

12:15 - 12:35

Terapie stosowane dzisiaj i jutro w MDS niższego ryzyka
Prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

12:35 - 13:00

Terapie celowane w leczeniu ostrych białaczek szpikowych
Prof. Agnieszka Wierzbowska

13:00 - 13:20

Wyniki leczenia azacytydyną w Polsce
Dr Krzysztof Mądry

13:20 - 13:40

Zastosowanie azacytydyny po allo-HSCT
Dr Ewa Karakulska-Prystupiuk

13:40 - 13:50

Opis przypadku
Dr Magdalena Małek

15:35 - 15:45

Dyskusja

14:00 - 14:15

Przerwa kawowa

14:15 - 15:45

SESJA 4
Przewodniczący: Prof. Andrzej Hellmann, Dr Krzysztof Mądry

14:15 - 14:40

Nowotwory eozynofilowe
Prof. Andrzej Hellmann

14:40 - 15:05

Nowotwory MDS/MPL
Dr Joanna Drozd-Sokołowska

15:05 - 15:25

Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne immunofenotypu w zespołach mielodysplastycznych
Dr Maciej Majcherek

15:25 - 15:35

Opis przypadku
Dr Magdalena Małek

15:35 - 15:45

Dyskusja

15:45 - 15:55

ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW
Prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

15:55

POCZĘSTUNEK

 

ikona Info Oficjalna strona wydarzenia

Wróć do kalendarza
kodowanie: projekt: