22
lutego

VIII Hematology Experts Forum (Novartis) I Warszawa

rok: 2019 czas trwania: 1 dni zakończenie: 2019-02-23

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych, Komitetu Naukowego oraz Novartis Oncology, mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową Hematology Experts Forum 2019, inaugurującą kolejny edukacyjny rok w obszarze hematologii. Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2019 roku w Hotelu InterContinental przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie.

Podczas konferencji w towarzystwie wybitnych lekarzy hematologów będziemy rozmawiać o postępie, jaki dokonał się w ostatnich latach w leczeniu pacjentów hematologicznych, oraz o nowych wyzwaniach diagnostycznych i terapeutycznych w takich obszarach jak przewlekła białaczka szpikowa, pierwotna małopłytkowość immunologiczna, mielofibroza, ostra białaczka szpikowa oraz mastocytoza. Podczas tegorocznego HEF dyskutowana będzie także terapia komórkowa CAR-T, wyczekiwana przez hematologów nowa opcja terapeutyczna, która stanowi nadzieję dla pacjentów hematologicznych zmagających się z agresywnymi nowotworami krwi.

To już VIII edycja Hematology Experts Forum (HEF), które na stałe wpisało się w kalendarze ekspertów w dziedzinie hematologii. Rokrocznie wydarzenie gromadzi ponad 100 ekspertów z całej Polski i gości ze świata. W ostatnich latach HEF uświetnili swoją obecnością m.in. prof. Haifa Kathrin Al-Ali z Katedry Hematologii i Onkologii Medycznej przy Uniwersytecie w Szpitalu Uniwersyteckim w Halle oraz prof. Hans Michael Kvasnicka, główny konsultant i wicedyrektor Instytutu Patologii im. Senckenberga na Uniwersytecie we Frankfurcie w Niemczech.

W skład Komitetu Naukowego VIII edycji Hematology Experts Forum wchodzą następujący specjaliści z dziedziny hematologii: prof. Ewa Lech-Marańda - Krajowy Konsultant ds. hematologii, prof. Sebastian Giebel - Prezes Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych, prof. Andrzej Hellmann - Specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog kliniczny, prof. Wiesław Wiktor Jędrzejczak - Specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog kliniczny oraz prof. Tadeusz Robak - Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Serdecznie zapraszamy!

Adam Goszczyński
Dyrektor Medyczny Onkologii
Adam Czycza
Dyrektor Działu Hematologii

ikona Info Oficjalna strona wydarzenia

Program

Piątek, 22.02.2019 r.
12:00-13.00  Lunch
13:00 - 13:10 Otwarcie Konferencji - Adam Goszczyński
13:10 - 14:40 AML - ostra białaczka szpikowa
Przewodniczący sesji: Prof. Lidia Gil, Prof. Ewa Lech-Marańda, Prof. Agnieszka Wierzbowska
13:10 - 13:35 Praktyczne aspekty zastosowania midostauryny u pacjentów z AML FLT3+
Prof. Agnieszka Wierzbowska
13:35 - 13:50 Prezentacja przypadków klinicznych AML FLT3+
Dr Elżbieta Patkowska
13:50 - 14:15 Inhibitory FLT3 u chorych z AML poddawanych transplantacji komórek krwiotwórczych
Prof. Lidia Gil
14:15 - 14:30
Proces standaryzacji oceny mutacji FLT3 w ośrodkach polskich - update
Dr Marta Libura
14:30 - 14:40
Dyskusja
14:40 - 14:55 Przerwa kawowa
14:55 - 16:35 CML - przewlekła białaczka szpikowa
Przewodniczący sesji: Prof. Krzysztof Lewandowski, Dr hab. Tomasz Sacha, Dr Marek Dudziński
14:55 - 15:20 Treatment Free Remission - droga do wyleczenia pacjenta z PBSz
Dr Peter Schuld
15:20 - 16:00 Odstawienie terapii w PBSz w warunkcah poslkich w 2019 roku
Ekspercki panel dyskusyjny

Dr Peter Schuld
Dr hab. Tomasz Sacha - moderator
Prof. Krzysztof Lewandowski
Dr Marek Dudziński
16:00 - 16:10
Dyskusja
16:10 - 16:30 Prezentacje przypadków klinicznych PBSz
Dr Ewa Mędraś, Dr Agata Lehmann-Kopydłowska
16:30 - 16:35 Dyskusja
16:35 - 16:50 Przerwa kawowa
16:50 - 18:20 MF - mielofibroza
Przewodniczący sesji: Prof. Joanna Góra-Tybor, Prof. Tomasz Wróbel, Prof. Jan Maciej Zaucha
16:50 - 17:10 Jakość życia a redukcja rozmiarów śledziony jako wskaźniki skutecznego leczenia pacjentów z mielofibrozą
Prof. Tomasz Wróbel
17:10 - 17:20 Prezentacja przypadku klinicznego MF
Dr Marta Sobas
17:20 - 17:40 Wczesne stadia zaawansowania mielofibrozy. Dylematy diagnostyczne i terapeutyczne
Prof. Joanna Góra-Tybor
17:40 - 17:50 Prezentacja przypadku klinicznego MF
Dr Aleksandra Gołos
17:50 - 18:10
Wyzwania podczas leczenia pacjenta z czerwienicą prawdziwą
Prof. Jan Maciej Zaucha
18:10 - 18:20 Dyskusja
18:20 - 18:35 Przerwa kawowa
18:35 - 19:25 ITP - pierwotna małopłytkowość immunologiczna
Przewodniczący sesji: Prof. Grzegorz Basak, Prof. Krzysztof Chojnowski
18:35 - 18:55 Rola splenektomii w leczeniu pacjentów z pierwotną małopłytkowością immunologiczną
Prof. Grzegorz Basak
18:55 - 19:15 Miejsce eltrombopagu w leczeniu pierwotnej małopłytkowości immunologicznej u dorosłych
Prof. Krzysztof Chojnowski
19:15 - 19:25 Dyskusja
20:00 Kolacja
Sobota, 23.02.2019 r.

9:00 - 10:10 AdvSM - mastocytoza
Przewodniczący sesji: Prof. Grzegorz Helbig, Dr hab. Magdalena Lange, Dr Krystyna Gałązka, Dr Andrzej Mital
09:00 - 09:55
Postępy w diagnostyce i leczeniu mastocytozy układowej - perspektywy hematologa, dermatologa i patomorfologa
Ekspercki panel dyskusyjny

Dr hab. Magdalena Lange
Dr Krystyna Gałązka
Prof. Grzegorz Helbig - moderator
Dr Andrzej Mital
09:55 - 10:10
Dyskusja
10:10 - 10:25
Przerwa kawowa
10:25 - 11:25
CAR-T
Przewodniczący sesji: Prof. Grzegorz Basak, Prof. Sebastian Giebel
10:25 - 10:50
Biologiczne, kliniczne i organizacyjne aspekty terapii CAR-T cells
Prof. Sebastian Giebel
10:50 - 11:15
CAR-T cells w leczeniu DLBCL
Prof. Grzegorz Basak
11:15 - 11:25
Dyskusja
11:25 - 11:40
Przerwa kawowa
11:40 - 12:20
Dlaczego ważne są szczegóły, czyli jak przygotować publikację i jak planować swoją karierę naukową?
Prof. Wojciech Wysocki
12:20 - 12:30
Dyskusja
12:30 - 13:00
Postępowanie żywieniowe u pacjenta hematologicznego
Dr Agnieszka Stąpór
13:00 - 13:10
Zakończenie Konferencji
13:10
 Lunch
 
 
 
 
Wróć do kalendarza
kodowanie: projekt: