9
listopada

Praktyczne aspekty leczenia ibrutynibem w ramach programu lekowego dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową I Katowice

rok: 2018 czas trwania: 1 dni zakończenie: 2018-11-10

Serdecznie zapraszamy  na warsztaty „Praktyczne aspekty leczenia ibrutynibem w ramach programu lekowego dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową”, które odbędą się w terminie  9-10 listopada 2018r. w COURTYARD KATOWICE CITY CENTER w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z koordynatorem wydarzenia:

Sylwia Stelmaszczuk
tel: +48 508 840 656
mail: sylwia.stelmaszczuk@hematoonkologia.pl

PROGRAM WARSZTATÓW

Piątek 9 listopada

16.00 Otwarcie spotkania
16.10 Cele leczenia a aktualne wytyczne postępowania w PBL – dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś
16.40 Miejsce ibrutynibu w leczeniu PBL z polskiej perspektywy – prof. Tomasz Wróbel
17.10 Jaką rolę odgrywa AlloSCT w leczeniu PBL w dobie leków celowanych? – prof. Grzegorz Helbig
17.30 Przerwa na kawę
18.00 Ocena delecji i mutacji genu TP53 w przebiegu PBL – mgr Małgorzata Jakóbczyk
18.20 Program lekowy „Ibrutynib w leczeniu PBL”- aspekty techniczne – dr Monika Długosz-Danecka
18.35 Jakie jest miejsce inhibitorów BCR w strategii leczenia MCL? – prof. Wojciech Jurczak
19.30 Kolacja

Sobota 10 listopada

9.00 Prawne aspekty realizacji świadczeń gwarantowanych na przykładzie programu lekowego B.92 –Anna Banaszewska, Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie
9.45 Profil bezpieczeństwa ibrutynibu - optymalizacja leczenia  – prof. Krzysztof Jamroziak
10.15 Przegląd przypadków klinicznych - sesja interaktywna z udziałem panelu ekspertów  – prowadzenie prof. Sebastian Giebel
11.45 Zakończenie warsztatów
12.00 Lunch

Wróć do kalendarza
kodowanie: projekt: