12
października

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu zespołów mielodysplastycznych i ostrych białaczek szpikowych”, Poznań

rok: 2018 czas trwania: 1 dni zakończenie: 2018-10-13

Zapraszamy do wzięcia udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu zespołów mielodysplastycznych i ostrych białaczek szpikowych”, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2018 roku w Poznaniu.

Piątek 12.10.2018


12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Sesja I

 prowadzący Mieczysław Komarnicki, Lidia Gil

Otwarcie konferencji
Mieczysław Komarnicki
1. Allogeneic stem cell transplantation for myelodysplastic syndrome based on molecular profiling”.
M. Della Porta
2. Treatment of myelodysplastic syndrome in patients not qualified to stem cell transplantation”.
E. Oliva

15.00-15.30 Przerwa kawowa

15.30-17.00 Sesja II
 prowadzący Jacek Wachowiak, Anna Czyż

1. Transplantacja allogenicznych komórek krwiotwórczych w ostrej białaczce szpikowej – współczesne wyzwania
J. Hołowiecki
2. Transplantacja alogenicznych komórek krwiotwórczych w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u dzieci
K. Kałwak
3. Transplantacja alogenicznych komórek krwiotwórczych w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u dzieci – doświadczenia własne
Jacek Wachowiak
4. Przeszczepiane komórek hematopoetycznych w leczeniu przewlekłej białaczki mielomonocytowej
A. Hellman

17.00-18.00 Zebranie Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku

19.00 Kolacja

Sobota 13.10.2018


9.00-11.00 Sesja III
 prowadzący Wiktor W. Jędrzejczak

1. Poltransplant / Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz
2. Poltransplant / Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
Małgorzata Dudkiewicz
3. Czy transplantacja komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego zastąpi przeszczepienia od dawców niespokrewnionych
W.W. Jędrzejczak
4. Czy CAR-T zastąpią transplantację komórek krwiotwórczych w hematologii?
Sebastian Giebel

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-14.30 Warsztaty transplantacyjne
 prowadzący Sebastian Giebel, Beata Piątkowska-Jakubas
1. Transplantacja komórek hematopoetycznych w zespołach mielodysplastycznych - projekty badawcze sekcji MDS PALG
Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa)
2. Reaktywacja CMV i skuteczność leczenia wyprzedzającego u chorych poddawanych allotransplantacji od dawców haploidentycznych lub niespokrewnionych z niezgodnościami w zakresie HLA
Jarosław Dybko (Wrocław)
3. Clostridium difficile po allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych
Agnieszka Piekarska (Gdańsk)
4. Leczenie kontynuowane u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym oparte na karfilzomibie i lenalidomidzie - badanie Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego
Dominik Dytfeld
5. Znaczenie rokownicze zaburzeń molekularnych w MDS – badania własne
Monika Adamska
6. Epidemiologia i wyniki leczenia zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych u chorych poddawanych transplantacji komórek krwiotwórczych w latach 2012-2014: dorośli vs dzieci
Lidia Gil
7. Transplantacja allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego w leczeniu AML – doświadczenia własne
Anna Łojko
8. Problemy ginekologiczne u pacjentek po transplantacji alogenicznych komórek krwiotwórczych
Łukasz Klasa lub Alicja Sadowska-Klasa, Agnieszka Piekarska
9. Bezpieczeństwo przetoczeń krwi i jej składników u pacjentów poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych
Joanna Bienias
10. Analiza morfologii i funkcji płytek krwi u pacjentów z ostrą białaczką szpikową poddanych allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych
Joanna Bienias
11. Skuteczność doborów dawców niespokrewnionych w latach 2013:2017, w Polsce, mierzoną liczbą przeszczepień komórek krwiotwórczych: NZOZ Medigen na tle innych podmiotów
Monika Sankowska & Leszek Kauc

14.30 Lunch

ikona Info Oficjalna strona konferencji

Wróć do kalendarza
kodowanie: projekt: