24
października

Warsztaty z zarządzania i rozliczeń w szpitalach I 24-25 października, Warszawa

rok: 2017 czas trwania: 1 dni zakończenie: 2017-10-25

WARSZTATY Z ZARZĄDZANIA
I ROZLICZEŃ W SZPITALACH

24-25.10.2017r.
07-08.11.2017r.

Miejsce obrad:
MERCURE CENTRUM WARSZAWA
ul. Złota 48/54, Warszawa

Oficjalna strona wydarzenia

PROGRAM

WTOREK, 24 PAŹDZIERNIKA 


14:00 - 18:00 - Warsztaty zamknięte


ŚRODA, 25 PAŹDZIERNIKA 


SESJA I - SIEĆ SZPITALI

WYKŁADOWCY: Iwona Magdalena Aleksandrowicz, Artur Fałek

 1. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
 2. Poziomy szpitali systemu zabezpieczeń
 3. Zasady kwalifikacji świadczeniodawców do systemu zabezpieczeń
 4. Ryczałt systemu zabezpieczenia, wzory na obliczanie wartości ryczałtu
 5. Konsekwencje dla branży farmaceutycznej po wprowadzeniu ustawy o sieci szpitali

SESJA II - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA

WYKŁADOWCY: Iwona Magdalena Aleksandrowicz, Artur Fałek

 1. Opis przedmiotu zamówienia – sprzęt medyczny, wyroby medyczne, produkty lecznicze
 2. Możliwe sposoby opisu przedmiotu zamówienia
 3. OPZ w przetargach lekowych
 4. Kryteria oceny ofert (cena jako jedyne kryterium ocen, obowiązek czy możliwość stosowania poza cenowych kryteriów oceny, kryteria oceny ofert przy zakupie produktów leczniczych)

SESJA III - RECEPTARIUSZ SZPITALNY I FARMAKOEKONOMIKA LEKÓW SZPITALNYCH

WYKŁADOWCY: Rafał Janiszewski, Artur Fałek

 1. Podstawowe zasady organizacji Receptariusza Szpitalnego
 2. Komitet Terapeutyczny
 3. Szpitalna Lista Leków jako cześć Receptariusza Szpitalnego
 4. Rola Receptariusza Szpitalnego w organizacji udzielanych świadczeń zdrowotnych
 5. Farmakoekonomika - metodyka oceny, jej zakres i znaczenie praktyczne

SESJA IV - AKTUALNE PRZEPISY W ZAKRESIE FINANSOWANIA, SPRAWOZDAWANIA I ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

WYKŁADOWCY: Iwona Magdalena Aleksandrowicz, Jolanta Kowalczyk, Artur Fałek

 1. Wybrane przepisy ustawy i działalności leczniczej i ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
 2. Akty wykonawcze i istotne regulacje Narodowego Funduszu Zdrowia
 3. Zasady udzielania świadczeń za zgodą płatnika

SESJA V - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZEŃ CHEMIOTERAPII I PROGRAMÓW LEKOWYCH

WYKŁADOWCY: dr med. Maria Soroka-Wojtaszko, dr med. Tomasz Gromek

 1. Raportowanie w Programie SMPT
 2. Rozliczanie leczenia w trybie szpitalnym vs tryb chemioterapii jednodniowej vs tryb ambulatoryjny
 3. Katalogi świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, chemioterapia i programy lekowe – aspekty praktyczne
 4. Chemioterapia w domu pacjenta – jak odległy temat?
Wróć do kalendarza
kodowanie: projekt: