13
kwietnia

Praktyka Hematologiczna I 13-14 kwietnia, Warszawa

rok: 2018 czas trwania: 1 dni zakończenie: 2018-04-14

Serdecznie zapraszamy na konferencję Praktyka Hematologiczna odbywające się w terminie 13-14 kwietnia w Warszawie

Piątek 13 kwietnia

9:00–10:30

SESJA I

Przewodniczący: prof. Ewa Lech-Marańda (Warszawa), prof. Wiesław W. Jędrzejczak (Warszawa)

9:00–9:10

Wprowadzenie

prof. Wiesław W. Jędrzejczak (Warszawa), konsultant krajowy w dziedzinie hematologii

9:10–9:40

Czy i jak zmiany systemowe będą dotyczyć hematologii?

9:40–10:00

Problemy chorych na choroby krwi zgłaszane do Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta

10:00–10:20

Zasady oceny technologii i taryfikacji świadczeń przez NFZ

10:20–10:30

Dyskusja

10:30–11:00

Przerwa na kawę

 

11:00–11:40

SESJA II

Przewodniczący: prof. Andrzej Hellmann (Gdańsk), prof. Mieczysław Komarnicki (Poznań)

11:00–11:20

Klonalna mielopoeza o nieznanym znaczeniu: nowy stan chorobowy

prof. Wiesław W. Jędrzejczak (Warszawa)

11:20–11:40

Komórki CAR-T i ich zastosowanie

dr hab. Grzegorz W. Basak (Warszawa)

11:40–11:45

Dyskusja

 

11:45–13:10

SESJA III

Przewodniczący: prof. Jan Walewski (Warszawa), prof Piotr Radziwon (Białystok)

11:45–12:05

Narodowy program zwalczania hemofilii

prof. Jerzy Windyga (Warszawa)

12:05–12:25

Wykład sponsorowany firmy ROCHE

12:25–12:45

Epidemiologia nowotworów krwi w Polsce

prof. Ewa Lech-Marańda (Warszawa)

12:45–13:05

Aktualne problemy transfuzjologii

prof. Piotr Radziwon (Białystok), krajowy konsultant w dziedzinie transfuzjologii

13:05–13:10

Dyskusja

13:10–14:00

Przerwa na lunch

 

14:00–17:00

SESJA IV

Zalecenia w hematologii I

Przewodniczący: prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa), prof. Dariusz Wołowiec (Wrocław)

14:00–14:20

Nocna napadowa hemoglobinuria – diagnoza oraz dostępne opcje terapeutyczne – program lekowy

prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa)

14:20–14:40

Zalecenia w szpiczaku plazmocytowym

prof. Krzysztof Giannopoulos (Lublin)

14:40–15:10

IMiDs jako podstawa terapii szpiczaka mnogiego (2018)

dr Grzegorz Charliński (Warszawa)

15:10–15:30

Zmiany w klasyfikacji chłoniaków

prof. Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska (Warszawa)

15:30–15:50

Wykład sponsorowany firmy ROCHE

15:50–16:10

Zalecenia w zajęciu ośrodkowego układu nerwowego przez chłoniaka

prof. Jan Walewski (Warszawa)

16:10–16:30

Wykład sponsorowany firmy SERVIER

Nowe możliwości leczenia nawrotowego DLBCL w świetle programu lekowego

dr Monika Długosz-Danecka (Kraków)

16:30–16:50

Zalecenia w chłoniakach T komórkowych

prof. Dariusz Wołowiec (Wrocław)

16:50–17:00

Dyskusja

17:00–17:30

Przerwa na kawę

17:30–19:00

Zebranie konsultantów wojewódzkich w dziedzinie hematologii

 

Sobota 14 kwietnia

 

9:00–10:55

SESJA V

Zalecenia w hematologii II

Przewodniczący: prof. Iwona Hus (Lublin), prof. Tomasz Wróbel (Wrocław)

9:00–9:20

Zalecenia w chłoniaku Hodgkina

dr hab. Jan Maciej Zaucha (Gdańsk)

9:20–9:40

Zalecenia w agresywnych chłoniakach B komórkowych

prof. Wojciech Jurczak (Kraków)

9:40–10:00

Zalecenia w chłoniakach o małej złośliwości

prof. Tomasz Wróbel (Wrocław)

10:00–10:20

Przewlekła białaczka limfocytowa

prof. Iwona Hus (Lublin)

10:20–10:50

Wykład sponsorowany firmy JANSSEN

Kluczowe aspekty terapii ibrutynibem u chorych z PBL

prof. Tomasz Wróbel (Wrocław)

10:50–10:55

Dyskusja

10:55–11:25

Przerwa na kawę

 

11:25–13:25

SESJA VI

Zalecenia w hematologii III

Przewodniczący: prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz (Wrocław), prof. Jerzy Hołowiecki (Gliwice)

11:25–11:45

Zalecenia w przewlekłej białaczce szpikowej

prof. Andrzej Hellmann (Gdańsk)

11:45–12:05

Wykład sponsorowany

PBSZ

*wykładowca w trakcie potwierdzania

12:05–12:25

Wykład sponsorowany

*temat i wykładowca w trakcie potwierdzania

12:25–12:45

Wykład sponsorowany

*temat i wykładowca w trakcie potwierdzania

12:45–13:05

Zalecenia w ostrej białaczce limfoblastycznej

prof. Anna Czyż (Poznań)

13:05–13:25

Zalecenia postępowania w ostrych białaczkach mieloblastycznych

prof. Jerzy Hołowiecki (Gliwice)

13:25–13:35

Dyskusja i podsumowanie

prof. Wiesław W. Jędrzejczak (Warszawa)


ikona Info Oficjalna strona wydarzenia

Wróć do kalendarza
kodowanie: projekt: