7
września

Warsztaty LYFE I Warszawa

rok: 2018 czas trwania: 1 dni zakończenie: 2018-09-08

Serdecznie zapraszamy na Warsztaty LYFE odbywające się w terminie 7-8 września w Warszawie.


Informacje

Rozpoczęcie: 07 września
Zakończenie: 08 września
Miejsce: Hotel Intercontinental, Warszawa 
Specjalizacja: Hematologia


Program


Dzień I
7 września 2018 r.

12.00 – 13.00

LUNCH

13.00 – 13.10

Wprowadzenie, agenda spotkania

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

13.10 – 13.30

Klasyfikacja WHO 2017 –zmiany w chłoniakch B-komórkowych
Prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek

13.30 – 14.00

Zmiany w klasyfikacji DLBCL a implikacje terapeutyczne
Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

14.00 – 14.30

Aktualne standardy leczenia chłoniaka grudkowego
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

14.30 – 15.15

Prezentacja przypadków klinicznych

15.15 – 15.30

PRZERWA KAWOWA

15.30 – 15.50

Co może zmienić obinutuzumab w leczeniu wcześniej nieleczonych chorych na chłoniaka grudkowego?
Prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha

15.50 – 16.20

Prezentacja przypadków klinicznych

16.20 – 16.40

Transformacje chłoniaka grudkowego do postaci agresywnych - czynniki predysponujące, postępowanie
Dr n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik

16.40 – 16.55

Prezentacja przypadków klinicznych

16.55 – 17.15

Przeszczepy u chorych z DLBCL, FL aktualne zalecenia a praktyka kliniczna
Prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

17.15 – 17.45

Prezentacja przypadków klinicznych

17.45 – 18.00

PRZERWA KAWOWA

18.00 – 19.00

Warsztat z psychologiem – komunikacja z pacjentem z chorobą onkologiczną
Dr n. med. Robert Kowalczyk


Dzień II
8 września 2018 r.

9.00 – 9.10

Wprowadzenie, agenda spotkania
Prof. dr hab. n. med. T. Robak

9.10 – 9.40

Co nowego w zaleceniach diagnostycznych IWCLL?
Prof. dr hab. n. med. T. Robak

9.40 – 10.10

Wybór leczenia pierwszej linii w dobie nowych terapii
Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

10.10 – 10.40

Leczenie chorych na PBL z chorobami wpółistniejącymi – aktualizacja badania CLL-11
Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

10.40 – 11.10

Prezentacja przypadków klinicznych

11.10 – 11.40

PRZERWA KAWOWA

11.40 – 12.00

Nietypowe lokalizacje CLL – jak leczyć?
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulous

12.00 – 12.30

Prezentacja przypadków klinicznych

12.30 – 13.00

Obinutuzumab w praktyce klinicznej - doświadczenia z polskich ośrodków
Dr n. med. Monika Długosz-Danecka

13.00 – 13.20

Nowe projekty badań klinicznych w chłoniakach B-komórkowych
Prof. dr hab. n. med.  Wojciech Jurczak

13.20 – 14.20

LUNCH

Wróć do kalendarza
kodowanie: projekt: